My Kitchen

VIZ CARD MEMBER PRIVILEGE

1 March - 31 December 2017

สำหรับสมาชิก VIZ Card
- BLACK Card ได้รับส่วนลด 15% พร้อมรับคะแนนสะสม 3 เท่า*
- TITANIUM Card ได้รับส่วนลด 10% พร้อมรับคะแนนสะสม 2 เท่า*
- WHITE Card ได้รับส่วนลด 10% พร้อมรับคะแนนสะสม*

*ทุกๆการใช้จ่าย ณ ร้านที่ร่วมรายการ 50 บาท เท่ากับ 1 คะแนน
**โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย