เงื่อนไขในการลงทะเบียน
  • กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง จำกัดลงทะเบียนได้ครั้งเดียวเท่านั้น
  • นำอีเมลตอบกลับมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์การใช้คูปองเงินสด Fabulous Bonus ที่ เคาน์เตอร์ Redemption ชั้น G Siam Discovery
  • จำกัดสิทธิ์การใช้คูปองเงินสด Fabulous Bonus เฉพาะ 100 ท่านแรกที่นำอีเมลตอบกลับมายืนยันสิทธิ์เท่านั้น
  • คูปองเงินสด Fabulous Bonus จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์เท่านั้น
  • คูปองเงินสด Fabulous Bonus ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นหรือขายต่อได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขในการใช้คูปองเงินสด Fabulous Bonus
  • คูปองเงินสด Fabulous Bonus สามารถใช้เสมือนเงินสด เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ ชั้น G ชั้น M และชั้น 1 และเป็นสินค้าราคาปกติเท่านั้น
  • คูปองเงินสด Fabulous Bonus สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่ 4 - 21 พ.ค. 60 เท่านั้น