Ecotopia เปิดนิยามใหม่ของคนรักษ์โลก มาเริ่มสายกรีนเต็มตัวพร้อมกันที่นี่!

“เราสร้างโลกให้ดีขึ้นไปด้วยกัน” คืออีกความตั้งใจอันมุ่งมั่นของสยามดิสคัฟเวอรี่ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของเรา การเปลี่ยนแปลงที่เราเชื่อว่า “โลกต้องดีขึ้น” ที่เราทุกคนจะลดการสร้างขยะ เพิ่มการใช้ซ้ำ ทำความรู้จักกับธรรมชาติในมุมมองใหม่และสร้างคุณค่าของเหลือใช้ให้กลับมามีประโยชน์ขึ้นอีกครั้ง แค่เริ่มลงมือตั้งแต่วันนี้ไปด้วยกัน และเพื่อค้นหาความรักษ์โลกให้เป็นเรื่องที่ง่าย ทำได้พร้อมกับการใช้ชีวิตในเมือง Ecotopia จึงเชิญครีเอเตอร์รักษ์โลกตัวจริง 12 ท่าน พสุธารา & Ali, Patom, ฟาร์มลุงรีย์, Fashion Revolution, Tamda, SackItem, ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป, นักเคมีหัวใจสีเขียว, Local Aroi, Precious Plastic, Environman และ Vip Nopanit ซึ่งมีความตั้งใจเดียวกัน นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน

“ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆ ทุกวัน เก็บเกี่ยวสิ่งที่เรามีและตัวตนข้างในกลายเป็นประสบการณ์ ความรู้ มุมมอง ความรู้สึกดีๆ เราก็จะสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

Ecotopia ขอแนะนำครีเอเตอร์หัวใจสีเขียวทั้ง 12 ท่าน เราพาความเชื่อของพวกเขามาไว้ด้วยกันคุณบาส - ปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา จาก พสุธารา & Ali กับความเชื่อว่าถ้าเรารักษาผืนดินกับสายน้ำเอาไว้ เราจะรักษาอาหารและสิ่งดีๆ ของโลกไว้ได้มากที่สุด

คุณฟี่ - อนัฆ นวราช จาก Patom กับความเชื่อว่าเกษตรอินทรีย์สร้างได้ และต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีต่อมนุษย์ได้จากทั้งภายในมาสู่ภายนอก

คุณเป๋ - ธนวัต มณีนาวา จาก TAM:DA กับความเชื่อว่าสิ่งของที่เราไม่ใช้ แค่ใส่จินตนาการและความสนุก เราสามารถสร้างเป็นสิ่งใหม่ดีต่อใจได้เสมอ

คุณรีย์ - ชารีย์ บุญญวินิจ จาก ฟาร์มลุงรีย์ กับความเชื่อว่า เราสร้างสิ่งหนึ่งเพื่อไปเชื่อมโยงกับทุกสิ่ง แล้วเราจะบาลานซ์ชีวิตให้มีความสุขแบบที่เราต้องการได้

อาจารย์นุ่น - ดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์ จาก นักเคมีหัวใจสีเขียว กับความเชื่อว่าธรรมชาติมีทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการ และอยู่รอบตัวเราหมด สารเคมีอันตรายใดๆ จะไม่จำเป็นอีกเลย

คุณเฟิร์ส - ธนารักษ์ วรฤทธานนท์ จาก  SackItem กับความเชื่อว่า เราสามารถเอาขยะ มาทำให้เป็นแฟชั่นได้สำหรับทุกคน

คุณไผ - สมศักดิ์ บุญคำ จาก Local Aroi กับความเชื่อว่า อาหารดั้งเดิมจากคนในชุมชน จะทำให้เราเข้าใจคุณค่าของผู้คน สิ่งแวดล้อม และของดีที่เรามีอยู่อย่างแท้จริง

คุณอุ้ง - กมลนาถ องค์วรรณดี จาก Fashion Revolution กับความเชื่อว่า เราช่วยกันเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมให้คนเข้าใจว่าแฟชั่นที่ยั่งยืน จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้โลกได้

คุณร่มธรรม ขำนุรักษ์, คุณวิลาวัณย์ ปานยัง, คุณพีรพล เหมศิริรัตน์, คุณณภัทร ธรรมเชื้อ, คุณสุธินันท์ สุทาธรรม, คุณเศรษฐวุฒ พันธ์นรา จาก Environman กับความเชื่อว่า เรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ชั่วคราว แต่สำคัญมากพอจะช่วยรักษาชีวิตมนุษย์ และทุกสิ่งในโลกให้คงคุณค่าไว้ตลอดไป

คุณเปรม พฤกษ์ทยานนท์ จาก ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป กับความเชื่อว่า การแยกขยะเป็นมากกว่าการสร้างรายได้ แต่คือเรากำลังร่วมรักษาทรัพยากรของโลกไว้ต่างหาก

คุณวิป - นภนิศ อิศรางกูร ณ อยุธยา หรือ Vip Nopanit สถาปนิกสีเขียว กับความเชื่อว่า เราทุกคนสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ดี ให้เป็นที่ที่เราทั้งอยู่ ทำงาน และใช้ชีวิตกับคนในสังคมไปด้วยได้

คุณภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์ จาก Precious Plastic กับความเชื่อว่า พลาสติกมีค่ามากกว่าเป็นขยะที่เราโยนทิ้งหลังจากใช้แค่ครั้งเดียว

ในการทำงานร่วมกันนั้น Ecotopia และครีเอเตอร์ทั้ง 12 ท่านร่วมมือกันตั้งคำถามว่า “ความเป็นอีโค่ในอุดมคติเป็นอย่างไร?” “เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อดูแลโลกให้ดีที่สุดได้อย่างไร?” “ถ้าเราอยากให้คนเริ่มเปลี่ยน จากเรื่องใกล้ๆ ตัวก่อน จนเขาอยากเปลี่ยนโลกขึ้นเรื่อยๆ เราจะเริ่มจากอะไร?” ทุกท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ ที่ได้เริ่มจุดประกายความอยากเปลี่ยนในใจ กับเรื่องในแต่ละวันไปเรื่อยๆ จนสร้างเป็นโลกที่ใหญ่ขึ้นขยายไปในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก หล่อหลอมจนเป็นความตั้งใจเหมือนๆ กันว่า “เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน”

Ecotopia พื้นที่ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับโลกสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง


ภาพของ Ecotopia ที่ได้คิดค้น พูดคุยร่วมกันในครั้งนี้ จึงเป็นเหมือนแพลตฟอร์มของทั้งผู้คนทุกคน และพาร์ทเนอร์ตัวจริงด้านการรักษ์โลก เป็นชุมชนสำหรับทุกคนที่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนโลกไปด้วยกัน

เราจึงสร้างแพลตฟอร์ม eco นี้ให้มีทั้งองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สิ่งที่ได้คิดค้นและสร้างมาแล้วของครีเอเตอร์ 12 ท่าน คำแนะนำดีๆ เช่น คุณอุ้ง จาก Fashion Revolution Thailand จะพาคุณพบกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับแฟชั่นที่ยั่งยืน กิจกรรมสนุกๆ ให้คุณได้แลกเปลี่ยนเสื้อผ้า (clothes swap) คุณเป๋ จาก Tamda ขอส่งความสนุกและความครีเอทีฟให้กับคนรุ่นใหม่เปลี่ยนขยะมาเป็นของแต่บ้านและผลงานศิลปะให้คุณได้เห็นคุณค่าของการนำกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ผ่าน Upcycling Playground คุณเปรม จาก ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปชวนคุณมากจัดการขยะและแลกขยะให้ถูกวิธี คุณสามารถนำขยะจากผลิตภัณฑ์บิวตี้ต่างๆ ทั้งสกินแคร์และเมคอัพ อาจารย์นุ่น นักเคมีหัวใจสีเขียว เปิดหมดทุกสูตรกับเวิร์คช้อปในการนำสมุนไพรและพืชใกล้ตัวมาทำของใช้ต่างๆ ภายในบ้านเองอย่างปลอดภัย คุณลุงรีย์ จาก ฟาร์มลุงรีย์ จะแชร์ประสบการณ์เรื่องการทำปุ๋ยจากขยะเปียกที่เป็นเศษอาหารต่างๆ กันที่โซน Green เป็นต้น

นอกจากความรู้ด้านการรักษ์โลกที่มีให้คุณได้เก็บเกี่ยวเต็มทุกพื้นที่แล้ว Ecotopia ยังมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์แนวอีโค่มากมาย และหลากหลายจากแบรนด์ที่มีจิตสำนึกรักษ์โลกเหมือนๆ กัน

โลกของ Ecotopia จะชวนคุณให้มาร่วมมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงโลกไปด้วยกันกับเรา สร้าง Self-Commitment ถึง “ความตั้งใจมั่น จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำสิ่งนี้ให้ได้” จะเป็นเรื่องแยกขยะ เลือกเสื้อผ้าที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ งดใช้ถุงพลาสติก สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีจิตสำนึกรักษ์โลก ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น ใช้ชีวิตให้ออร์แกนิคและปลอดภัย และอื่นๆ ที่คุณอยากตั้งใจ มาร่วมตั้งใจไปกับเรา เขียนสิ่งที่คุณตั้งใจ ถ่ายรูปกับเรา และกลับมาคอยถามตัวคุณว่า “คุณยังตั้งใจทำสิ่งนี้อยู่ไหม?”

คุณจะได้พบกับ 8 โซนรักษ์โลกแห่งเดียวในไทย กับผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากแบรนด์สายอีโค่ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้

1. Hygienic โซนแห่งความสะอาดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ด้วยตัวเอง เช่น Ali, Seventh Generation, Pipper, HG Eco, MgFish, Soganics รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ ที่ผลิตจากฟางข้าวสาลี ภาชนะใส่อาหารที่ผลิตจากข้าวโพด เช่น Home Kitch, Light My Fire, Bio Ware, Husk Ware, Monkey Brother และ Super Bee Wax ใช้แทนพลาสติกคลุมอาหารซึ่งทำมาจากขี้ผึ้ง

2. Beautiful โซนไบโอ บิวตี้ สกินแคร์และโปรดักท์ดูแลผิวที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ใส่สารเคมีอันตรายใดๆ ไม่ทดลองกับสัตว์ และใช้สารสกัดจากพืชออร์แกนิค น้ำมันบำรุงผิว บอดี้ โลชั่น แชมพู ครีมนวดผม กับแบรนด์ Lamour, Delecateskincare, Wild Skinbangkok, AMPU, Dr.Spiller, LRL Let’s Relax Lifestyle, Amira, BANH

3. Zero-Waste โซน Refill ของใช้ประจำวันต่างๆ ที่คุณสามารถนำขวดหรือแพคเกจจิ้งจากบ้านมาเติมได้เอง ช่วยลดขยะให้กับโลกได้

4. Stylish ทุกครั้งก่อนซื้อเสื้อผ้า แค่เราหันกลับมาใส่ใจตั้งแต่การผลิตเส้นใยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณจะได้เลือกใส่เสื้อผ้าที่ทำมาจากฝ้ายออร์แกนิคหรือนำเศษผ้ามาตัดเย็บใหม่ รวมทั้งกิจกรรม clothes swap คุณสามารถมาแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวเก่าเป็นดีไซน์ใหม่แบบไม่สร้างภาระให้กับโลก

5. Green บ้านจะน่าอยู่ขึ้นมาทันทีที่คุณมาเลือกต้นไม้พันธุ์ต่างๆ ที่ช่วยฟอกอากาศรอบๆ ตัวให้บริสุทธิ์ มาเริ่มสร้างสเปซสีเขียวในบ้านคุณกัน

6. Healthy โซนอาหารเพื่อสุขภาพที่คัดเลือกวัตถุดิบออร์แกนิคจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีอันตรายในการปลูกผักและเนื้อสัตว์ต่างๆ ที่คุณมั่นใจได้ในความปลอดภัย

7. Kind คุณค่าจากงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและสังคม มอบโอกาสให้ชุมชนที่ห่างไกลเพื่อเราจะได้สร้างโลกที่ดีไปด้วยกันที่ร้าน ภูฟ้ากับ Doitung

8. Upcycled เปลี่ยนขยะมาเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ที่ทำด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่นำกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ ได้แก่ Sackitem กระเป๋าถุงปูนหรือกระสอบที่เคยเป็นขยะกลับมาเป็นแฟชั่นไอเท็มที่เท่มาก, Tlejourn ทะเลจร รองเท้าที่ทำมาจากขยะทะเลไทย, Precious Plastic ของใช้ในบ้านในรูปแบบใหม่ที่ทำมาจากพลาสติกเหลือใช้, Labrador เครื่องเขียนและกระเป๋าที่ทำมาจากหนังรีไซเคิล

พร้อมกัน 11 สิงหาคมนี้ ชั้น 3 Ecotopia, Siam Discovery

Ecotopia เปิดเมืองแห่งคนรักษ์โลกให้คุณได้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้!

มาความเชื่อว่า “เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน” สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่กับ Ecotopia ไปพร้อมกันกับ 12 ครีเอเตอร์รักษ์โลกที่คุณจะได้พบกับความรู้ใหม่ๆ และการต่อยอดสู่ชุมชน สยามดิสคัฟเวอรี่อยากเชิญชวนคุณมาร่วมสร้างปรากฏการณ์การรักษ์โลกในมุมมองใหม่พร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำกับ Self-Commitment Interactive ให้คุณมาถ่ายภาพ เลือกความตั้งใจที่จะช่วยดูแลโลกนี้และภาพของคุณจะถูกนำมาขึ้นบนกำแพง Upcycling Art Wall สุดเก๋ โดยสามารถแชร์รูปของคุณบอกต่อเพื่อนๆ ได้ทางโซเชียลมีเดีย

คุณยังสามารถมาพบกับประสบการณ์ 8 โซนใหม่ พร้อมสนุกกับเวิร์คช้อปโดยเหล่าครีเอเตอร์ตลอดทั้งวันที่คุณสามารถนำความรู้กลับไปทำเองที่บ้านได้ง่ายๆ อย่างการย้อมหน้ากากผ้าด้วยสีธรรมชาติ เรียนรู้การทำสบู่เหลวจากพืชสมุนไพรใกล้ตัว ทำปุ๋ยจากอาหารที่เหลือในทุกๆ วัน การทำเครื่องดื่มสุขภาพดีสุดอร่อย แปลงโฉมขยะเป็นผลงานศิลปะสุดเก๋ ฯลฯ

11.00 น. Ground Elements Play by Uncle Ree Farm โดยคุณรีย์ - ชารีย์ บุญญวินิจ จาก Uncle Ree Farm

13.00 น. Trash Transform โดยคุณเป๋ - ธนวัต มณีนาวา จาก TAM:DA

13.30 น. Botanical Play โดยอาจารย์นุ่น - ดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์ จาก นักเคมีหัวใจสีเขียว

14.00 น. Natural Dye Play โดยคุณอุ้ง-กมลนาถ องค์วรรณดี จาก Fashion Revolution

15.00 น. Artisan Drink by Pasutara โดยคุณบาส - ปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา จาก พสุธารา & Aliภายในงานเพลินไปกับสเต็ปของดนตรีและการสร้างงานศิลปะระหว่าง นท พนายางกูร และคุณเป๋ TAM:DA พร้อมพูดคุยกับครีเอเตอร์รักษ์โลกตัวจริงสร้างแรงบันดาลใจของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ช้อปของอีโค่ในราคาสุดพิเศษ!

สายกรีนหรือคนที่ตั้งใจแล้วว่าจะใช้โอกาสนี้เริ่มเป็นคนรักษ์โลก Ecotopia จัดโปรโมชั่น “Ecotopia Grand Opening & Zero Waste Party” ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 รับส่วนลดสินค้าสูงสุด 20% และรับฟรีคูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป สำหรับสมาชิก VIZ Card รับฟรี Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท เมื่อซื้อสินค้า Ecotopia มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ เฉพาะวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึง 16 สิงหาคม 2563 คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

Ecotopia สยามดิสคัฟเวอรี่ และครีเอเตอร์ทั้ง 12 ท่านขอเชิญทุกท่านค้นพบพลังแห่งการเปลี่ยนโลกครั้งนี้ไปกับเรา ความเชื่อของเราและของคุณสร้างโลกที่ดีขึ้นได้ไปด้วยกัน ให้เราเชื่อมโยงกันบนพื้นที่เดียวกัน เป็นความยั่งยืนที่เราภูมิใจว่า เราทั้งดูแล รักษา และสร้าง เหมือนกับความตั้งใจของเราที่  “เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน”

Ecotopia

Together, we co-create a better world

Siam Discovery