BACK TO EXPLORE

Sport needs a space

เปิดตัวไปแล้วกับ "Sport needs a space" กลยุทธ์ล่าสุดของ Adidas ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นอีกส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมด้วยช่วยกันปกป้อง รักษา และใช้ทรัพยากรโลกอย่างเต็มคุณค่าที่สุด Adidas ยอมรับว่าโครงการนี้คือโครงการที่ท้าทายที่สุดตั้งแต่องค์กรเคยทำมาและเล็งเห็นว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แก่โลกของเราในอนาคต

Sport needs a space เป็นหลักการที่คิดถึงสถานที่ในการประกอบกิจกรรมกีฬา อันเป็นสเปซหลักที่ลูกค้าของแบรนด์จะนำสินค้าของ Adidas ไปใช้งาน
กีฬาทุกชนิดล้วนต้องใช้สถานที่ในการประกอบกิจกรรมทั้งสิ้นเช่น สนามหญ้าสำหรับนักกีฬาฟุตบอล ทะเลสำหรับนักกีฬาเซิร์ฟบอร์ด หรือภูเขาสำหรับนักกีฬาปีนเขา ซึ่งสถานที่เหล่านี้กำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายอันเกิดจากฝีมือมนุษย์  ทั้งในประเด็นเรื่อง global warming รวมถึงการที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นั่นคือเหตุผลที่ Adidas เริ่มต้นความคิดที่จะริเริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ถูกทำลายมากไปกว่าเดิม 
จากผลสำรวจเรื่องความสำคัญของของกีฬากับคุณภาพชีวิตและสังคมที่ Adidas ได้รวบรวมมาพบว่า 93 เปอร์เซนต์ของกลุ่มคนที่ถูกสำรวจ
มีความเห็นว่ากีฬาเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องมีในชีวิตประจำวันเพื่อที่ผู้คนในสังคมจะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ใช้พลังงานร่วมกัน แชร์พลังงานดี ๆ ให้แก่กัน
หากสังคมไหนไม่มีกีฬาสังคมนั้นก็จะขาดพลังงานที่ดี เหงาหงอยและไม่น่าอยู่ สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของ Adidas
ที่ว่ากีฬานั้นมีอิทธิพลอย่างมากที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นและทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น 
ตามแผนโครงการ "Sport needs a space" Adidas จึงให้ความสำคัญกับกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่น น้ำ พลังงานไฟฟ้าและวัสดุชนิดต่างๆ
ที่ใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่ง Adidas พร้อมจะใชัทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในทุกกระบวนการทำงานของแบรนด์
ทั้งขั้นตอนการสร้างผลผลิตภัณฑ์ การดีไซน์ จัดส่ง ไปจนถึงขั้นตอนการขายไม่ว่าจะเป็นการค้าขายแบบส่ง แบบปลีกหรือออนไลน์
และยังคำนึงถึงขั้นตอนหลังการขายที่ผู้ซื้อที่จะนำผลิตภัณฑ์ของ Adidas ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งกับกีฬา Indoor และกีฬา Outdoor

 
แต่หัวใจหลักที่ทำให้กลยุทธ์นี้เกิดขึ้นและจะประสบความสำเร็จได้คือบุคลากรซึ่งเป็นเรื่องที่ Adidas ไม่มองข้าม บุคลากรของ Adidas
จึงเป็นบุคลากรที่รักและเข้าใจในแผนโครงการนี้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม
ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรโลก ความสำคัญของกีฬาที่มีต่อคุณภาพชีวิต และการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีAdidas หวังเป็นอย่างมากว่า โครงการ "Sport needs a space" นี้จะโน้มน้าวให้ทุกคนหันมาสนใจการรักษาสุขภาพ
และเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนในสังคมลุกขึ้นมาลงมือช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น
สัมผัสประสบการณ์ Sport needs a space กับ Adidas Store ได้ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น 1

YOU MAY ALSO LIKE