BACK TO EXPLORE

Sustainable Discovery

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อน ปัญหาขยะ การตัดไม้ทำลายป่า ล้วนแต่เป็นปัญหาใหญ่ที่ทวีความรุนแรงหนักข้อขึ้นทุกวัน ทุกคนล้วนแต่รู้สึกเป็นกังวลกับอนาคตข้างหน้า แต่การจะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ในวงกว้างนั้นกลับเป็นเรื่องยากที่เรามองไม่ค่อยเห็นทางกันสักเท่าไหร่

ในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่เป็นแหล่งรวมของผู้คน เป็นที่พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ สยามดิสคัฟเวอรี่จึงมองว่าเราน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ แต่เมื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือก็จะสามารถแผ่ขยายผลลัพธ์ออกไปในวงกว้าง ตั้งแต่เริ่มวางแผนการรีโนเวทตัวอาคารและปรับเปลี่ยนรูปแบบของสยามดิสคัฟเวอรี่ไป จุดยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในแนวทางการดำเนินงานเสมอมา

“ธุรกิจรีเทลเป็นธุรกิจที่มีการบริโภคมหาศาล ต้องใช้จ่ายทรัพยากรไปเยอะมากในแต่ละวัน ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจรีเทลรายใหญ่
สยามดิสคัฟเวอรี่จึงยิ่งต้องมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพากรของโลก และใช้สอยมันอย่างคุ้มค้าและให้เกิดผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด”
รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต
ที่ปรึกษาด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ถ้าวันนี้คุณมาที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ความเปลี่ยนแปลงแรกๆ ที่คุณจะเห็นได้ชัดเจนคงจะหนีไม่พ้นการเปลี่ยนระบบการทิ้งขยะภายในบริเวณศูนย์การค้าของเรา มีการติดตั้งถังขยะสำหรับแยกขยะเอาไว้ในทุกๆ ชั้น โดยแบ่งเป็นขยะประเภทกระดาษ กระป๋องขวด แก้วหรือขวดพลาสสิก และขยะทั่วไป การแยกขยะ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้การรีไซเคิลทำได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่คุณอาจจะมองไม่เห็นก็คือ ถุงขยะที่เราใช้ยังเป็นถุงขยะจากวัสดุรีไซเคิล


นอกจากขยะ สยามดิสคัฟเวอรี่ยังเลือกใช้หลอดไฟ LED ที่ประหยัดไฟและมีอายุการใช้งานยืนยาว บางส่วนของตัวอาคารที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยก็ติดตั้งระบบ dimmer สามารถหรี่ไฟลดแสงสว่างลงได้ด้วย และมีระบบบำบัดและหมุนเวียนน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ มีห้องแล็ปตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับหมุนเวียนใช้ในชักโครกหรือการรถน้ำต้นไม้
 
สยามดิสคัฟเวอรรี่สนับสนุนให้ชาวดิสคัฟเวอรี่เดินทางมาที่ห้างของเราด้วยวีธีที่เป็นมิตรกับโลก อย่างเช่นการปั่นจักรยาน โดยมีการจัดพื้นที่จอดรถจักรยานเอาไว้รองรับนักปั่นที่อาคารจอดรถสยามคาร์พาร์ค ที่จอดจักรยานส่วนนี้ได้พื้นที่มาจากการพร้อมใจกันสละที่จอดรถประจำตำแหน่งของเหล่าผู้บริหาร เพื่อมีส่วนร่วมช่วยให้การปั่นจักรยานมาที่สยามดิสคัฟเวอรี่สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

 
นอกจากการปฏิบัติงานของตัวอาคารจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว สินค้าและบริการที่อยู่ในสยามดิสคัฟเวอรี่ยังถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหลักในการเลือกสินค้าของเรา สยามดิสคัฟเวอรี่มีสินค้า และแบรนด์จำนวนมากที่สามารถยืดอกเรียกตัวเองว่าอีโค่ได้อย่างเต็มปาก ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวัตถุดิบ การผลิต จุดยีนในการดำเนินงาน ไปจนถึงการคืนประโยชน์ใหักับสังคมและโลกด้วย 

 


มาสยามดิสคัฟเวอรี่ครั้งหน้าอย่าลืม มองหาสัญลักษณ์ Eco Select หรือสอบถามพนักงานของเราเกี่ยวกับ Eco Select 

YOU MAY ALSO LIKE