BACK TO EXPLORE

DISCOVERY SHOPPING MANIA DEALS

ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

ต่อที่ 1 : GET DISCOUNT COUPON UP TO 1,200 BAHT* เมื่อสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด 

• เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี OneSiam SuperApp เมื่อซื้อสินค้าที่ Siam Discovery (ยกเว้นช่องทาง Online) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการครบตามกำหนด ยกเว้นร้านค้าเช่า
• ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ Discount Coupon 100 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 500 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 2,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ, ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ Discount Coupon 200 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 1,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ, ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ Discount Coupon 500 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 2,500 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 650 สิทธิ์ / ตลอดรายการ, ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ Discount Coupon 1,200 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 6,000 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ,
• ยอดซื้อต่อใบเสร็จนับจากหลังหักส่วนลดแล้ว
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
• รับสิทธิ์ ณ จุดชำระเงิน
• โปรดตรวจสอบวันหมดอายุ ณ OneSiam SuperApp

 

ต่อที่ 2 : "SIAM DISCOVERY LIFESTYLE DEALS” TRUE & DTAC

วันที่ 1 สิงหาคม 66 – 31 สิงหาคม 66
สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับสูงสุด 250 VIZ Coins* พร้อมรับบัตรชมภาพยนตร์ มูลค่า 250.-

- ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป แลกรับ 100 VIZ Coins*
(ลูกค้า TRUE, DTAC รับเพิ่มไปอีก 50 VIZ Coins*)

- ลูกค้า TRUE, DTAC ช้อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป แลกรับ 250 VIZ Coins*

พิเศษ! เฉพาะวันที่ 1 ส.ค. 66 - 30 ก.ย. 66

- ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป แลกรับ 100 VIZ Coins และรับเพิ่ม บัตรชมภาพยนตร์ มูลค่า 250.- จำนวน 1 ใบ ไปเพิ่มอีก!

ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Qed05W

**เงื่อนไขแลกรับ VIZ Coin

1. ลูกค้า TRUE และ DTAC ที่เป็นสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำ จำนวน 1 ใบเสร็จ และรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) เพื่อแลกรับเพิ่ม VIZ Coin ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า TRUE และ DTAC ที่เป็นสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้น
3. จำกัดการแลกรับ VIZ Coin 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
4. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า TRUE ที่ช้อปครบตามยอดซื้อ และเงื่อนไขที่สยามดิสคัฟเวอรี่และกดรับสิทธิ์ผ่าน TRUE ID APPLICATION และสำหรับลูกค้า DTAC ที่ช้อปครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่สยามดิสคัฟเวอรี่ และกดรับสิทธิ์ผ่าน DTAC APPLICATION แจ้งรหัสที่ได้รับทาง SMS หรือ APPLICATION ก่อนการแลกรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์ ของรางวัลมีจำนวนจำกัดต่อวัน โปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือที่จุด REDEMPTION ก่อนการกดรับสิทธิ์
5. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
6. VIZ Coins มีอายุ 180 วัน นับจากวันแลกรับสิทธิ์
7. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ใบเสร็จการจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
10. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
11. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
12. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
13. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯ ในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
14. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นามาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
16. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

**เงื่อนไขแลกรับ VIZ Coin และตั๋วชมภาพยนตร์

1.สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 30 กันยายน 2566
2.ลงทะเบียนแลกรับ VIZ Coin และตั๋วชมภาพยนตร์ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ VIZ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
3. ตั๋วชมภาพยนตร์แบบ Premium Seat ใช้ได้ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ หรือไอคอน ซีเนคอนิค เท่านั้น และมีอายุการใช้งาน 14 วัน หลังจากที่ได้รับสิทธิ์ สงวนสิทธิ์ในการต่ออายุตั๋วชมภาพยนตร์ทุกกรณี
4. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกรับ VIZ COIN ไปแล้วทางศูนย์การค้าและห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือระงับการใช้ VIZ COIN โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริงทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่น ๆ ได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง/ใบเสร็จเท่านั้น
9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของศูนย์การค้า หรือห้างฯ ได้
10. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ หรือ Onesiam Contact Center โทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com