BACK TO EXPLORE

8 มาตรการ ที่เราทำเพื่อให้คุณปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

สยามดิสคัฟเวอรี่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด ป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา

จากสถานการณ์ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 “ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่” ขอเรียนให้ท่านลูกค้ามั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน โดยทุกศูนย์ฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของลูกค้ารวมถึงพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง และได้มีมาตรการเฝ้าระวังขั้นพื้นฐานในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่พบผู้มีอาการผิดปกติใดๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจและสบายใจของลูกค้า ศูนย์ฯ จึงได้เพิ่มระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุด โดยเพิ่มจุดคัดกรองด้วยเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิ พร้อมมาตรการต่างๆ รวม 8 มาตรการ ดังนี้1. ตั้งจุดคัดกรองพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าออกหลักของอาคาร ไอคอนสยาม จำนวน 5 จุด  สยามพารากอน จำนวน 5 จุด สยามเซ็นเตอร์ จำนวน 2 จุด สยามดิสคัฟเวอรี่ จำนวน 3  จุด เพื่อลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง  โดยเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยการวัดรังสีความร้อนจากอุณหภูมิของร่างกาย จึงปลอดภัยกับผู้ใช้งานและสามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้ในระยะไกล จึงทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกถูกรบกวนแม้มีผู้เดินเข้ามาในศูนย์การค้าพร้อมกันเป็นจำนวนมาก แต่เครื่องวัดก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

2. เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรค และเพิ่มรอบความถี่ในการล้างเครื่องปรับอากาศ

3. จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือมากกว่า 300 จุดทั่วทุกศูนย์โดยเฉพาะจุดที่มีลูกค้าปริมาณมาก จัดวางนํ้ายาฆ่าเชื้อในห้องนํ้านอกเหนือจากสบู่โฟมล้างมือที่ใช้เป็นปกติอยู่แล้ว

4. เพิ่มเจ้าหน้าที่และความถี่ในการเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคารทุกจุด

5. มีพนักงานประจำลิฟท์เพื่อทำความสะอาดและกดลิฟท์ให้ลูกค้า เป็นต้น

6. จุดบริการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้ที่มีอาการผิดปกติจากการคัดกรอง เจ้าหน้าที่ศูนย์จะประสานงานและอำนวยความสะดวกลูกค้า เพื่อรับการตรวจเช็คที่โรงพยาบาล และแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอนที่กระทรวงกำหนด

7. สร้างการตระหนักรู้และจัดอบรมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงาน

8. พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าโดยตรงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ เพื่อให้การแนะนำการปฎิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้หรือมีอาการผิดปกติ

ด้วยมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดซึ่งครอบคลุมในทุกด้าน ไอคอนสยาม  สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์  และสยามดิสคัฟเวอรี่ เราเชื่อมั่นว่า ลูกค้าทุกท่านจะสามารถเยี่ยมชมและใช้บริการแต่ละศูนย์ฯได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย8 Preventive Action For Coronavirus

Siam Discovery take strongest precautionary measures against 2019 novel coronavirus outbreak, to ensure customers’ confidence

Owing to the concern over an outbreak of the 2019 novel coronavirus, also known as 2019-nCoV, ICONSIAM, Siam Paragon, Siam Center, and Siam Discovery would like our customers to feel confident about our precautionary measures. Indeed, all the shopping centers do prioritize the safety of customers and employees. We have taken all basic precautionary measures and there have been no suspected cases reported. 

However, to reassure customer of our establishments, we announce strongest measures possible to monitor and prevent the virus outbreak including thermal screening at checkpoints and a set of eight measures as follows:   

1. To install checkpoints for symptoms of the coronavirus with a thermal scanner at the main entrance and exit gates of the shopping buildings: 5 points at ICONSIAM, 5 points at Siam Paragon, 2 points at Siam Center and 3 points at Siam Discovery—to reduce the risk of spreading the infection early. The thermal scanners meet standards with their counterparts at Suvarnabhumi Airport. The device will detect the human body temperature, safe to users, and can measure the body temperature from a distance. This allows customers not to feel disturbed even though there will be many visitors walking into the building at the same time. The device can provide accurate reports, however.  

2. To increase air conditioning maintenance more strictly: additional disinfection system and higher frequency of air conditioner cleaning are provided.

3. To provide hand sanitizer gel service totaling more than 300 points throughout all the shopping buildings, especially at crowded areas. Disinfectant service is also available in the restrooms apart from foaming hand wash normally provided.     

4. To add the number of staff and frequency of cleaning surfaces in public places such as lift push buttons, escalator handrails, restroom handles and every single door handle.

5. To have lift staff who will clean and push a lift button for customers, to name but a few.           

6. To provide an emergency service point dedicated to offering help and convenience to any suspected case at the checkpoint. The building staff will contact those involved and allow customers’ convenience to have a checkup in the hospital and report to Department of Disease Control, Ministry of Public Health, in accordance with the Ministry’s procedures.

7. To raise awareness and give the employees a training session about the coronavirus outbreak and how to react.

8. To actively encourage all the employees who give service directly to customers to wear a face mask on duty. To install informative signs in the shopping centers to give advice on how to do when having a fever or symptoms.

As a result of these more stringent precautionary measures that include every aspect, ICONSIAM, Siam Paragon, Siam Center, and Siam Discovery are totally confident that all customers will visit and enjoy experiences safely and confidently at each of the shopping centers.
最高层级防疫新型冠状病毒之措施

暹罗百丽宫SIAM PARAGON、 暹罗中心SIAM CENTER、 暹罗探索SIAM DISCOVERY及暹罗天地ICONSIAM, 为防止新型冠状病毒扩散, 加强防疫措施至最高层级,以确保每一位顾客的健康安全。

2020年1月27日于曼谷 - 因应近日2019新型冠状病毒疫情的大幅扩散,暹罗百丽宫SIAM PARAGON、 暹罗中心SIAM CENTER、 暹罗探索SIAM DISCOVERY及暹罗天地ICONSIAM致力于提供顾客安心的购物及旅游场所,也十分重视全体员工及顾客们的安全,特别将防疫措施提升至最高层级,同时不间断地严密追踪疫情最新情报,增加商圈内的体温测量器,以防止肺炎疫情扩散并让所有莅临的贵宾能够更安心。

针对2019新型冠状病毒实施之疫情防治措施如下:

1. 于商圈建筑物之主要出入口处设置体温测量器,追踪每位顾客的体温未超过摄氏38度,以降低室内空间交叉感染风险,包含暹罗百丽宫SIAM PARAGON 5处、暹罗中心SIAM CENTER 2处、暹罗探索SIAM DISCOVERY 3处及暹罗天地ICONSIAM 5处并将体温测量器设定为与曼谷苏万那布国际机场之仪器相同标准,使用热辐射监控身体体温,能够有效从远距离处监测,以减少疏漏风险。即使于人潮出入众多的尖峰时段,此仪器依然能准确测量出体温超过应有标准的人士。

2. 若查获有疑似病例,将立即关闭该空间及邻近之区域,并出派清洁人员进行消毒工作。同时将指引有疑似病例之顾客通过特殊路线避开其他人群前往泰国政府指定合作的医院进行筛检,并通报泰国公共卫生部疾病管制局。

3. 特别增加空气调节机清洁管理,例如增加系统杀菌次数,并提升清洗空调机器次数即加入活氧喷雾。

4. 增加公共空间需触碰物件之清洁次数及清洁人员,包括电梯楼层按键、电扶梯扶手、洗手间门把、商圈各建筑各处门把把手…等。同时将增派清洁人员进行消毒清洁、协助点按电梯楼层。

5. 全商圈提供洗手消毒液驻点,尤其在顾客人流量高的区域多加设。于洗手间加增杀菌清洁液,提供除原有之洗手乳之外的防疫备品。

6. 与莅临之顾客有直接接触之员工,在工作时间需全程配戴保护隔离用品以避免自身感染。

7. 建立员工对新型冠状病毒防疫工作的认知,同时教导需如何处置。也开设课堂让员工学习初步分辨是否有疑似染病迹象及相关设备操作。

8. 持续追踪泰国公共卫生部公告之消息,以随时备妥增加各间购物中心对于新型冠状病毒防疫措施之层级。本公司也特别成立临时委员会,专门对于商圈疫情管理及追踪进行负责,以避免新型冠状病毒疫情扩散。

藉由完善的防疫措施,暹罗百丽宫SIAM PARAGON、 暹罗中心SIAM CENTER、 暹罗探索SIAM DISCOVERY及暹罗天地ICONSIAM在各方面都有信心能够让每位莅临的嘉宾顾客们进到各购物中心内尽情购物同时亦能感到安心。