BACK TO EXPLORE

DISCOVERY CHARGER DEALS 6 Mar' 24 – 30 Apr' 24

วันที่ 6 มีนาคม 2567 – 30 เมษายน 2567

สมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดและเงื่อนไขที่กำหนด
-  แลกรับบัตร SIAM GIFT CARD 300 บาท

(สำหรับซื้อสินค้า 900 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)*
(จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)* 

 

ร้านค้าที่ร่วมรายการ

CAROLINA LEMKE, FLIGHT001, LACOSTE, PALLADIUM, THE NORTH FACE, VICTORINOX

 

*เงื่อนไขแลกรับบัตร SIAM GIFT CARD  

1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป  ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ และรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) เพื่อแลกรับบัตร SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด INFORMATION COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ 
2. SIAM GIFT CARD มูลค่า 300 บาท สำหรับซื้อสินค้า 900 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้น  และชื่อผู้ซื้อที่ระบุในใบเสร็จต้องตรงกับชื่อสมาชิก ONESIAM ที่มาแลกรับสิทธิ์เท่านั้น
4. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า  1 ใบเสร็จเท่านั้น
5. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 67 เท่านั้น
6. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ
7. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้  
8. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น,  ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น 
9. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ  ,ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า  และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์ 
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) 
11. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ 
12. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้  
13. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
14. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด 
15. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
17. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด