BACK TO EXPLORE

Free Cash Coupon

รับฟรี คูปองแทนเงินสด สำหรับรับประทานอาหาร ในร้านอาหารที่ร่วมรายการ ที่สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่

จุดลงทะเบียนบริเวณ ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ ตรงข้ามร้าน Nose Tea


ระหว่างวันที่ 11 เม.ย.67 – 16 เม.ย.67

 

• คูปอง มูลค่า 50 บาท ใช้ได้กับร้าน DUCK DONUTS, KAMU KAMU และ SUKI DESU สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น

 • คูปอง มูลค่า 100 บาท ใช้ได้กับร้าน BABYCCINO & CO., BORNGA, KAGONOYA และ SUNDUBUBU & MIL TOAST EXPRESS สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น

 • คูปองมูลค่า 50 บาท ใช้ได้กับร้าน FIRE TIGER, FUKU MATCHA และ NOSE TEA สาขาสยามเซ็นเตอร์ เท่านั้น

 

เงื่อนไข

-  แสดงคูปองก่อนใช้สิทธิ์และมอบคูปองแก่พนักงานก่อนการชำระเงิน
-  คูปอง 1 ใบ สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับทานอาหารตามเงื่อนไขหน้าคูปอง
-  คูปองส่วนลดนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เม.ย.67 เท่านั้น
-  จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, จำนวนทั้งหมด 1,500 สิทธิ์ ตลอดรายการ
-  คูปองสามารถใช้ได้ 1 ใบ/ 1 โต๊ะเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับใบเสร็จที่เกิดจากการแยกใบเสร็จในโต๊ะเดียวกันได้
-  คูปองไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
-  หากคูปองขาดหรือชำรุด ตัวหนังสือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใด บริษัทฯ และร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคูปองนี้
-  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด