BACK TO EXPLORE

DISCOVERY DINING DEALS - JULY 2024

วันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ก.ค. 67

สมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP ทานครบตามกำหนดที่ร้านอาหาร ที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับ FLAVOR LAB GIFT CARD มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท*

 

 

ร้านอาหารที่ร่วมรายการ

 

Babyccino & Co., Bornga , Bunch Patisserie , Duck Donuts , I+D Style Cafe’ X Brave Roasters , Kagonoya , Kamu Kamu , Kungthong Seafood , Kyo Roll En , Molto , Phu Fa ภูฟ้า , Roberta's , Shoo Loong Kan , Starbucks , Suki Desu , Sundububu & Mil Toast Express , Tawang

 

*เงื่อนไข

1. รวบรวมใบเสร็จจากการทานอาหารที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป  ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ และรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) เพื่อแลกรับบัตร FLAVOR LAB GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด INFORMATION COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่    
2. FLAVOR LAB GIFT CARD มูลค่า 100 บาท สำหรับทานอาหารที่ร้าน Babyccino & Co., Bornga , Duck Donuts , Kagonoya , Kungthong Seafood , Shoo Loong Kan, Starbucks, Sundububu & Mil Toast Express  สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบ 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/FLAVOR LAB GIFT CARD 1 ใบ  
3. FLAVOR LAB GIFT CARD มูลค่า 250 บาท สำหรับทานอาหารที่ร้าน Babyccino & Co., Bornga , Duck Donuts , Kagonoya , Kungthong Seafood , Shoo Loong Kan, Starbucks, Sundububu & Mil Toast Express  สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/ FLAVOR LAB GIFT CARD 1 ใบ 
4. FLAVOR LAB GIFT CARD มูลค่า 1,000 บาท สำหรับทานอาหารที่ร้าน Babyccino & Co., Bornga , Duck Donuts , Kagonoya ,Kungthong Seafood , Shoo Loong Kan, Starbucks, Sundububu & Mil Toast Express  สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/FLAVOR LAB GIFT CARD 1 ใบ 
5. FLAVOR LAB GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า  1 ใบเสร็จเท่านั้น
6. FLAVOR LAB GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 15 ส.ค. 67 เท่านั้น
7. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้ 
8. ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก ONESIAM แลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง กรณีที่สมาชิก ONESIAM ประสงค์มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน  หรือกรณีที่สมาชิก ONESIAM ประสงค์มอบสิทธิให้ผู้อื่น ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก ONESIAM ดังกล่าว ที่มีการลงนามของสมาชิก ONESIAM พร้อมระบุข้อความให้ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิมีสิทธิในการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจนต่อพนักงานที่จุดชำระเงินในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่
9. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
10. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ ONESIAM COUNTER ภายในศูนย์ฯก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ ได้แก่ ONESIAM COUNTER ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, ONESIAM COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ ONESIAM COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
11. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ  ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า  และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์        
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) 
13. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ 
14. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้  
15. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า  
16. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด 
17. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
18. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
19. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้ 
20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด