BACK TO EXPLORE

EARTH DISCOVERY 2024

วันที่ 5 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 67

สมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป จากร้านค้า และเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดและเงื่อนไขที่กำหนด

  • แลกรับกระเป๋า ASTROBOY TOTE BAG 1 ใบ มูลค่า 890 บาท *

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, จำนวน 500 สิทธิ์ ตลอดรายการ

 

 

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต ttb (วันที่ 1 มิ.ย. 67- 31 ก.ค. 67)

ต่อที่ 1 : สะสมยอดซื้อสินค้า ASTRO BOY ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ตั้งปต่ 6,000 บาท ขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 300 บาท*/**

* จำกัด 1 สิทธิ์/ หมายเลขบัตร/ วัน/ และ 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ

 

 

ต่อที่ 2: แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน
และไม่เกินยอดใช้จ่าย โดยต้องมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้น ไป / เซลล์สลิป** สำหรับบัตรเครดิตประเภททที่มีคะแนน (1 มิ.ย.67 – 30 พ.ย.67)

 

SMS : ส่งทุกครั้งที่ร่วมรายการ
พิมพ์ SMP ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก (ทุก 1,000 คะแนนแต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย) เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

 

*เงื่อนไขการแลกรับกระเป๋า ASTROBOY TOTE BAG

1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าจากร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ครบตามยอดและเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อแลกรับกระเป๋า ASTROBOY TOTE BAG ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่จุด INFORMATION COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, จำนวน 500 สิทธิ์ ตลอดรายการ
3. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
4. ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก ONESIAM แลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง กรณีที่สมาชิก ONESIAM ประสงค์มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน หรือกรณีที่สมาชิก ONESIAM ประสงค์มอบสิทธิให้ผู้อื่น ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก ONESIAM ดังกล่าว ที่มีการลงนามของสมาชิก ONESIAM พร้อมระบุข้อความให้ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิมีสิทธิในการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจนต่อพนักงานที่จุดชำระเงินในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่
5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
6. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ ONESIAM COUNTER ภายในศูนย์ฯ ก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ ได้แก่
ONESIAM COUNTER ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน
ONESIAM COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
ONESIAM COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
7. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit NoteCredit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชาระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT (DEPOSIT PAYMENT) , PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไข ตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
9. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
10. ทางศูนย์การค้าไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
11. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และพนักงานบริษัทฯ ในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
12. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
14. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

รายชื่อร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการ

 

** เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
• การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
• ยกเว้น รายการจากบัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, รายการแบ่งชำระ 0% pay plan, การซื้อเพื่อการลงทุน , การค้า, ขายส่ง, การชาระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท
• ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;
o สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12%
o สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10%
โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก รวมทุกศูนย์การค้า ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
• คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch
• ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่าย ผู้ให้บริการของท่าน)
• สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
• ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคานวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
• การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
• การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

 

** เงื่อนไขการรับ Siam Gift Card เมื่อซื้อสินค้า ASTRO BOY 

• สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
• เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจานวนสำหรับสินค้า ASTRO BOY ตามเงื่อนไขที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 67 – 31 ก.ค. 67 เท่านั้น
• ยกเว้นรายการแบ่งชำระ 0% pay plan, การซื้อบัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, รายการผ่อนสินค้า, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การชาระค่าสาธารณูปโภค และการทาธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท
• โปรดแสดงบัตรเครดิตและเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเดียวกัน เพื่อแลกรับ Siam Gift Card ณ จุดลงทะเบียน ตามเวลาทำการของศูนย์การค้าภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
• จำกัดรับ Siam Gift Card มูลค่า 300 บาท (1 สิทธิ์) / หมายเลขบัตร / วัน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคานวณการให้ Siam Gift Card จากยอดใช้จ่ายสะสมต่อวัน ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป ไม่นับรวมเศษทศนิยม
• ขอสงวนสิทธิ์มอบ Siam Gift Card สำหรับลูกค้าผู้มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำเซลล์สลิปพร้อมบัตรเครดิตเพื่อแลกรับ Siam Gift Card ก่อนตามลำดับ จนครบตามจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด
• Siam Gift Card ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
• เงื่อนไขการใช้ Siam Gift Card เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังของบัตรฯ

 

** เงื่อนไขอื่น ๆ 

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกาหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
• ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรงที่ ศูนย์การค้า Siam Center และ Siam Discovery Call Center โทร. 02-658-1000 เวลา 10.00 น. – 22.00 น.
• รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
• กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
• ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro