BACK TO EXPLORE

EARTH DISCOVERY

พลังจากทุกคน เพื่อเราเพื่อโลก

EARTH DISCOVERY
Uniting the Power for Our Planet
พลังจากทุกคน เพื่อเราเพื่อโลก

ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65

สยามดิสคัฟเวอรี่ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์แห่งการค้นพบ เพื่อร่วมกันสร้างพลังรักษ์โลกให้ยั่งยืน พบกับสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์แนวอีโค่ที่บอกสไตล์ความเป็นคุณ ให้คุณได้เปิดกว้าง เปลี่ยนแปลง และเป็นมิตรกับโลกใบนี้ของเราอย่างมีคุณค่าที่สุด

และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกต้นไม้สร้างปอดให้โลกของเราได้ง่ายๆ กับ Earth Discovery เมื่อช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด

ต่อที่ 1:
รับ EARTH DISCOVERY STICKER เพื่อแปะบนต้นไม้แห่งอนาคต
สติกเกอร์ 1 ดวง = ต้นไม้ 1 ต้น
เมื่อจบแคมเปญ ต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิเพื่อนำไปปลูกป่าต่อไป
เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป* ที่ Ecotopia  
เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป* ในร้านค้าที่ร่วมรายการ  

ต่อที่ 2:
เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป* รับเพิ่ม กระเป๋าผ้ารักษ์โลก Uniting The Power For Our Planet 1 ใบ มูลค่า 1,500 บาท (จำกัด 150 สิทธิ์/สัปดาห์, 600 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

ต่อที่ 3:
- ลำดับที่ 1-100 แลกรับของขวัญที่ระลึก จาก Ecotopia
- ลำดับที่ 1-500 Ecotopia Voucher มูลค่า 100 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ*เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลกรับของที่ระลึกจาก ECOTOPIA และ รับ EARTH DISCOVERY STICKER เพื่อแปะบนต้นไม้แห่งอนาคต ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. ECOTOPIA VOUCHER มูลค่า 100 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/ VOUCHER 1 ใบ ที่ร้าน Ecotopia ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ใช้ได้ถึงวันที่ 10 ก.ค. 65 เท่านั้น เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุบน VOUCHER
3. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลก รับเพิ่ม กระเป๋าผ้ารักษ์โลก Uniting The Power For Our Planet 1 ใบ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่จุด Event Space ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ 
4. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
5. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมด้วยบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
6. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (TEMPORARY RECEIPT), การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
7. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
8. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
9. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้                                                    
10. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกรับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
11. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ VOUCHER และ/หรือ บัตรกำนัลที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
13. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้ เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด REDEMPTION
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด