BACK TO EXPLORE

DISCOVERY FASHION DEALS 1 - 7 NOV 2023

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 7 พฤศจิกายน 2566

 

ต่อที่ 1: สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบตามเงื่อนไข จากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับสูงสุด 2,000 VIZ Coins*

 • ช้อปที่ COMME des GARCONS, PAUL SMITH ครบ 10,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 250 VIZ Coins
  (จำนวน 100 รางวัลตลอดรายการ)*

 • ช้อปที่ ALEXANDER WANG, CLUB21 (G,M Floor), 3.1 PHILLIP LIM ครบ 20,000 บาทขึ้นไป แลกรับ 500 VIZ Coins
  (จำนวน 100 รางวัลตลอดรายการ)*

 • ช้อปที่ ISSEY MIYAKE ครบ 50,000 - 99,999 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 1,000 VIZ Coins
  (จำนวน 150 รางวัลตลอดรายการ)*

 • ช้อปที่ ISSEY MIYAKE ครบ 100,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 2,000 VIZ Coins
  (จำนวน 100 รางวัลตลอดรายการ)*


ต่อที่ 2: รับ 1 VIZ Coin เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท/ใบเสร็จ**

ต่อที่ 3: แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ***

 

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต CardX และ SCB : 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 ***

แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD มูลค่าใบละ 10,000 บาท (ไม่จำกัดยอดซื้อ) และแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ

 

*เงื่อนไขแลกรับ VIZ Coin

1. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/วัน/Tier ยอดซื้อ
2. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
3. VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันแลกรับสิทธิ์

*/**เงื่อนไขรวม

1. นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ VIZ Coin ที่จุดชำระเงินในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, , ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชาระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit NoteCredit Note/ Account Account Credit /Payment on Credit / Store Credit Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
5. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
6. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และพนักงานบริษัทฯ ในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
7. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ รางวัลอื่นๆ ได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

***เงื่อนไขบัตรเครดิต

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่