BACK TO EXPLORE

Go Green Together ช้อปสินค้ารักษ์โลก รับดีลคุ้มพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่แผนก ECOTOPIA และ Discovery Selection ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่

เริ่ม 1 ก.ค.66 - 30 ก.ย.66

 • แผนก ECOTOPIA (ชั้น 1) รับส่วนลด 15% พร้อมรับ VIZ COIN เพิ่ม 20 COINS* เมื่อช้อปครบทุก 1,500 บาท ขึ้นไป/เซลส์สลิป

  (จำกัดยอดการใช้จ่ายสูงสุด 9,000 บาท/เซลล์สลิป , จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน)

พิเศษ!! รับส่วนลดสูงสุด 30% จากสินค้ากลุ่ม Hygienic (ยกเว้นสินค้า Innovative)

*****

 • แผนก Discovery Selection (ชั้น G, M)  รับ K-Point สูงสุด 9,000 คะแนน**
  เมื่อใช้จ่ายครบ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับ K Point 3,000 คะแนน

  (จำกัดการรับคะแนนสะสม 3,000 คะแนน/ท่าน/เดือน และจำกัดคะแนนสะสมสูงสุด 9,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ)

 

เงื่อนไข

 • *ส่วนลด 15% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • โปรโมชั่นใช้ร่วมกับบัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรสมาชิก VIZ เท่านั้น
 • โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
 • จำกัดยอดการใช้จ่ายสูงสุด 9,000 บาท/เซลล์สลิป ในการรับส่วนลด 15% , จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน
  เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Ecotopia กำหนด
 • **สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนสะสมเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่แผนก Discovery Selection ภายในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66 เท่านั้น
 • จำกัดการรับคะแนนสะสม 3,000 คะแนน/ท่าน/เดือน และจำกัดคะแนนสะสมสูงสุด 9,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ยกเว้น รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay การซื้อบัตรกำนัล ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

***สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ทำรายการแบ่งจ่าย Smart PAY และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ IC2 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 31 ส.ค. 66 หรือ ผ่าน SMS พิมพ์ IC3 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 66 – 30 พ.ย. 66

- ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษเฉพาะยอดแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 6-10 เดือน ผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารกสิกรไทยที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ

- จำกัดการรับคะแนนสะสม K Point สูงสุด 240,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

****สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ทำรายการแบ่งจ่าย Smart PAY 0.59% นานตั้งแต่ 6-36 เดือน

- ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเงินด่วน ชำระค่าสินค้า/บริการ โดยสามารถเลือกแบ่งชำระได้ 3-10 เดือน, 12, 18, 24 และสูงสุด 36 เดือน กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแบ่งชำระด้วยบัตรเงินด่วนเท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากำหนด

- ผู้ถือบัตรตกลงว่าการชำระค่าสินค้า/บริการ แบบแบ่งชำระเป็นงวดๆ เป็นกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเงินด่วน โดยให้ธนาคารออกเงินทดรองจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการให้แก่ร้านค้าแทนผู้ถือบัตรไปก่อน และผู้ถือบัตรตกลงแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการคืนให้แก่ธนาคารเป็นงวดๆ ตามที่ผู้ถือบัตรได้เลือกไว้ตามข้อ 1. โดยธนาคารจะเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรตามจำนวนที่ต้องแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่กำหนดไว้ในใบบันทึกรายการ (Sales Slip)

- ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเงินด่วนต่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ ณ จุดขาย และ/หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อให้ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ ออกใบบันทึกรายการ (Sales Slip) เป็นหลักฐานการซื้อขายสินค้า/บริการให้แก่ผู้ถือบัตรทุกครั้ง

- จำนวนเงินที่จะต้องแบ่งชำระเป็นรายเดือน คือยอดเงินค่าสินค้าที่ธนาคารทดรองจ่ายไปก่อนรวมดอกเบี้ย (หากผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบภาระดอกเบี้ยดังกล่าว)ซึ่งการคำนวณดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน ถึงตามจำนวนงวดที่ผู้ถือบัตรเลือกผ่อนชำระ ทั้งนี้ เงื่อนไขการคำนวณดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้ ณ จุดขาย และ/หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

- ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขในการชำระสินค้า/บริการ ได้ในสัญญากู้เงิน สำหรับสินเชื่อภายใต้ชื่อบัตรเงินด่วน (“สัญญากู้เงิน”) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

เงื่อนไขรวม

- ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลส์สลิปจากรายการชำระเต็มจำนวน หรือการแบ่งจ่ายมารวมคิดในการรับคะแนนสะสมได้
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทยเบฟ บัตรเครดิต LINE POINTS ไม่สามารถร่วมรายการได้
- ธนาคารจะทำการนำคะแนนสะสม K Point เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
- ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสม
- คะแนนสะสม ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้/เงื่อนไขของสินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ณ จุดขาย ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888 หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

*****​เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Ecotopia กำหนด ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย