BACK TO EXPLORE

HOOPS STATION - ช้อปครบ รับเพิ่ม

วันที่ 15 ก.ค. 66 – 26 ก.ค. 66 

รูปแบบรายการ

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป ที่ร้าน HOOPS STATION สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น M ครบตามยอดและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ 500 VIZ Coins*
(จำกัดการแลกรับ VIZ Coins 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 100 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

 

*เงื่อนไขแลกรับ VIZ Coin

1.นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้า HOOPS STATION สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อแลกรับเพิ่ม และสะสม VIZ Coin ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ร้านค้า HOOPS STATION สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้น
3. จำกัดการแลกรับ VIZ Coins 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 100 สิทธิ์ ตลอดรายการ
4. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
5. VIZ Coins มีอายุ 180 วัน นับจากวันแลกรับสิทธิ์
6. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
7.สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note/ Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ใบเสร็จการจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไข ตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
10. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
11. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
12. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯ ในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าวหรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน และระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
13. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นามาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
15. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด