BACK TO EXPLORE

HOOPS STATION 5 JUN'24 - 30 JUN'24

วันที่ 5 มิ.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

สมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป ที่ร้าน Hoops Station สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดและเงื่อนไขที่กำหนด

  • แลกรับบัตร SIAM GIFT CARD 300 บาท*
    (สำหรับซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ที่ Hoops Station สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
    จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ

 

 

*เงื่อนไข

1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าที่ร้าน HOOPS STATION สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อแลกรับบัตร SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด INFORMATION COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. SIAM GIFT CARD มูลค่า 300 บาท สำหรับซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ที่ Hoops Station สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น
3. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
4. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 15 ก.ค. 67 เท่านั้น
5. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ
6. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆของศูนย์ฯได้
7. ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก ONESIAM แลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง กรณีที่สมาชิก ONESIAM ประสงค์มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน หรือกรณีที่สมาชิก ONESIAM ประสงค์มอบสิทธิให้ผู้อื่น ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก ONESIAM ดังกล่าว ที่มีการลงนามของสมาชิก ONESIAM พร้อมระบุข้อความให้ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิมีสิทธิในการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจนต่อพนักงานที่จุดชำระเงินในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่
8. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
9. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ ONESIAM COUNTER ภายในศูนย์ฯก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ ได้แก่ ONESIAM COUNTER ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, ONESIAM COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ ONESIAM COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
10. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
12. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไข ตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
13. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
14. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
15. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
18. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด