BACK TO EXPLORE

Happy Piggy and Celebrate Chinese New Year 2019

ร่วมเฉลิมฉลองตรุษ สุขสันต์ปีหมู พร้อมรับอั่งเปาฟรี แบบเฮงเฮงเฮง ที่สยามดิสคัฟเวอรี่

เฮงที่ 1 :

รับฟรี! แฮปปี้อั่งเปา คูปองส่วนลดจากร้านค้าต่างๆภายในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ แจกฟรีบริเวณประตูทางเข้าชั้น G และ M  จำกัดจำนวน 10,000 ชุดเท่านั้น (เฉพาะวันที่ 24 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2562)

หมายเหตุ :
-  จำนวนจำกัด 10,000 ชุดเท่านั้น
-  คูปองหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2562


เฮงที่ 2 :

เมื่อยอดซื้อสินค้าภายในสยามดิสคัฟเวอรี่ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับทันที Cash Coupon 500 บาท (เฉพาะวันที่ 24 ม.ค.62 – 10 ก.พ.62)

หมายเหตุ :
-  Cash Coupon สามารถใช้ได้เฉพาะ Open Space และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
-  จำกัด 1,500 สิทธิ์ตลอดรายการ
-  จำกัดลูกค้า 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
-  รับ Cash coupon ที่จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
-  Cash coupon หมดอายุ 28 ก.พ.62


เฮงที่ 2+1 :

นอกจากนี้เมื่อยอดซื้อสินค้าภายในสยามดิสคัฟเวอรี่ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ยังได้รับคูปองเพิ่มจาก MyKitchen มูลค่า 100 บาท จำกัดจำนวน 1,500 ใบ (เฉพาะวันที่ 24 ม.ค.62 – 10 ก.พ.62)

หมายเหตุ :
-  รับคูปองที่จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
-  คูปองหมดอายุ 31 มี.ค.62


เฮงที่ 3 :

เมื่อยอดซื้อสินค้า 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับทันที Cash Coupon 2,000 บาท (เฉพาะวันที่ 1 – 17 ก.พ.62)

หมายเหตุ :
คูปองใบแรก 1,000 บาท จำนวน 1 ใบ ต้องมียอดซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาท
คูปองใบที่สอง 500 บาท จำนวน 1 ใบ ต้องมียอดซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท
คูปองใบที่สาม 100 บาท จำนวน 5 ใบ ต้องมียอดซื้อั้นต่ำ 500 บาท ต่อ 1 ใบ

- Cash Coupon สามารถใช้ได้เฉพาะ Open Space และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
- จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดรายการ
- จำกัดลูกค้า 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
- รับ Cash coupon ที่จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
- Cash coupon หมดอายุ 31 มีนามคม 2562