BACK TO EXPLORE

KEEP IT COOL : SPEND MORE GET MORE!

ยิ่งช้อปเยอะยิ่งได้เยอะกับโปรโมชั่น Keep It Cool เอาใจสายช้อป

เอาใจสายช้อปที่ชอบช้อป ต้องห้ามพลาด กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ Keep It Cool ที่ยิ่งคุณช้อปเยอะ ยิ่งได้เยอะ แถมยังมีอีกต่อกับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตร VIZ CARD อีกด้วย ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายนนี้ ที่สยามดิสคัฟเวอรี่
ต่อที่ 1 : รับคูปองท้ายใบเสร็จเมื่อมียอดซื้อตามเงื่อนไข (เฉพาะวันที่ 23 พ.ค.62 – 5 มิ.ย.62)

· ยอดซื้อครบ 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับคูปองท้ายใบเสร็จ 200 บาท จำนวน 1 ใบ
     o คูปอง 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ

· ยอดซื้อครบ 15,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับคูปองท้ายใบเสร็จรวม  800 บาท
    o คูปอง 300 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
    o คูปอง 500 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ

· ยอดซื้อครบ 50,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับคูปองท้ายใบเสร็จ จำนวน 3 ใบ รวม  3,500 บาท
    o คูปอง 500 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
    o คูปอง 1,000 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
    o คูปอง 2,000 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 6,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ

· ยอดซื้อครบ 100,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับคูปองท้ายใบเสร็จ จำนวน 5 ใบ รวม  9,000 บาท
    o คูปอง 500 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
    o คูปอง 500 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
    o คูปอง 1,000 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
    o คูปอง 2,000 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 6,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
    o คูปอง 5,000 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 15,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ

หมายเหตุ: คูปองหมดอายุ 16 มิ.ย.62, คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จไม่สามารถใช้ร่วมกับ Cash coupon ได้, สามารถใช้คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จได้ไม่จำกัดจำนวน


ต่อที่ 2 : สมาชิก VIZ card รับเพิ่ม Cash coupon เมื่อมียอดซื้อตามเงื่อนไข (เฉพาะวันที่ 23 พ.ค.62 – 5 มิ.ย.62)

· ยอดซื้อครบ 15,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับเพิ่ม Cash coupon 100 บาท (จำกัดจำนวน 120 สิทธิ์)
    o Cash coupon 100 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ

· ยอดซื้อครบ 50,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับเพิ่ม Cash coupon 2 ใบ รวม 1,500 บาท (จำกัดจำนวน 50 สิทธิ์)
    o Cash coupon 500 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
    o Cash coupon 1,000 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ

· ยอดซื้อครบ 100,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับเพิ่ม Cash coupon 2 ใบ รวม 3,000 บาท (จำกัดจำนวน 15 สิทธิ์)
    o Cash coupon 1,000 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
    o Cash coupon 2,000 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ

หมายเหตุ: รับ DCR Cash coupon ที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่, ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จได้, Cash coupon หมดอายุ 16 มิ.ย.62