BACK TO EXPLORE

Lifestyle Laboratory

A new concept design for Siam Discovery

จากไอเดียแรกเริ่มที่ต้องการสร้าง Lifestlye Laboratory ขึ้นมา Oki Sato (nendo) คิดคอนเซ็ปต์เชื่อมโยงระหว่าง การค้นหาอะไรบางอย่างซึ่งจะนำไปสู่ "การค้นพบ" รวมเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกับ "ปฏิกิริยาเคมี" ระหว่างวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน จนเกิดพลังงานแห่งความสร้างสรรค์ขึ้นมาในสยามดิสคัฟเวอรี่

แต่ละชั้น แต่ละพื้นที่ มีเรื่องราวและคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันไปตามความสงสัยใคร่รู้ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีหลากหลาย nendo จึงดีไซน์ให้ทุกโครงสร้างของทุกชั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยซ่อน small aha! moment ลงไปในพื้นที่แต่ละแห่ง ให้คนที่เดินเข้ามารู้สึกว้าว ก่อนที่พวกเขาจะได้แรงบันดาลใจให้ค้นหา และ "ค้นพบ" อะไรบางอย่างในที่สุด

ขณะเดียวกันก็สร้างบรรยากาศสยามดิสคัฟเวอรี่ใหม่ให้มีความรู้สึกเหมือนบ้านของเพื่อนสนิท เป็นสถานที่ที่คุณจะไปเยี่ยมเยือนบ่อยๆ เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต