BACK TO EXPLORE

MUJI

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

 

  • สมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไปที่ร้านมูจิ สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 2
    แลกรับบัตรกำนัลมูจิ มูลค่า 200 บาท*

    (สำหรับซื้อสินค้า 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ร้านมูจิ สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
    (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 1,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ)


 

ตัวอย่างบัตรกำนัลมูจิ มูลค่า 200 บาท

 

*เงื่อนไข

1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าที่ร้านมูจิ สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไขที่กำหนด (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ และรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) เพื่อแลกรับบัตรกำนัลมูจิ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่จุด Information Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. บัตรกำนัลมูจิมูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อสินค้า 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ร้านมูจิ สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้น และชื่อผู้ซื้อที่ระบุในใบเสร็จต้องตรงกับชื่อสมาชิก ONESIAM ที่มาแลกรับสิทธิ์เท่านั้น
4. บัตรกำนัลมูจิมูลค่า 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
5. บัตรกำนัลมูจิมูลค่า 200 บาท สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 ก.ย. 67 เท่านั้น
6. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 1,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
7. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
8. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
9. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit NoteCredit Note / Account Credit Account Credit /Payment on Credit Payment on Credit / Store Credit Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENTDEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
11. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
12. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
13. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
14. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าและ พนักงานบริษัทฯ ในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
15. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าว ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
17. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด