BACK TO EXPLORE

แพคสุดคุ้มมากันทีต้องเที่ยวเป็นคู่ที่ Madame Tussauds Bangkok X SEA LIFE Bangkok

12 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

อยู่บ้านนานหลายเดือน ถึงเวลาชวนเพื่อน ชวนน้องๆ คู่ดูโอ้ออกมาเปิดโลกกว้างกันอีกครั้งพร้อมดีลดีที่สุดที่ OneSiam ขอมอบให้คุณตอนนี้

เพียงซื้อบัตรเข้าชม MADAME TUSSAUDS BANGKOK X SEA LIFE BANGKOK สามารถเข้าชมได้ทั้ง 2 ที่ในราคาเพียงใบละ 500 บาท (จากราคาปกติ 600 บาท) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

พิเศษ! เมื่อซื้อบัตรเข้าชม MADAME TUSSAUDS BANGKOK X SEA LIFE BANGKOK สำหรับ 2 ท่าน (มูลค่า 1,000 บาท)

รับฟรีทันที!! SIAM GIFT CARD มูลค่า 200 บาท*
(สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ภายในสยามดิสคัฟเวอรี่ 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)

*จำกัด 1 ใบเสร็จต่อการแลกรับ 1 สิทธิ์
*จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ
*จำกัดรวม 200 สิทธิ์ตลอดรายการ
*SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เท่านั้น

จุดลงทะเบียนและรับสิทธิ์
- จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

สิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ซื้อบัตรเข้าชม SEA LIFE BANGKOK สำหรับ 2 ท่าน ในราคาพิเศษเพียง 750 บาท**
เพียงแสดงบัตรประจำตัวพนักงานของสถานพยาบาลที่สังกัด

**โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ SEA LIFE BANGKOK ชั้น B ศูนย์การค้าสยามพารากอน

- - - - - - - 

*เงื่อนไข
1. แสดงใบเสร็จจากการซื้อบัตรเข้าชม MADAME TUSSAUDS BANGKOK x SEA LIFE BANGKOK สำหรับ 2 ท่าน ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกัน ที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. จำกัด 1 ใบเสร็จต่อการแลกรับ 1 สิทธิ์เท่านั้น
3. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน และ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, จำกัด 200 รางวัล/ตลอดรายการ
4. SIAM GIFT CARD มูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามดิสคัฟเวอรี่ 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
5. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เท่านั้น
6. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์การค้าสยามพารากอน และ สยามดิสคัฟเวอรี่ได้
7. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก SIAM GIFT CARD ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
8. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
9. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้า ทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
10. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
11. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อบัตรเข้าชมจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ SIAM GIFT CARD ดังกล่าว
12. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงาน MADAME TUSSAUDS BANGKOK และ SEA LIFE BANGKOK ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน SIAM GIFT CARD หรือยกเลิกการแลก SIAM GIFT CARD ในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
13. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขาย MADAME TUSSAUDS BANGKOK และ SEA LIFE BANGKOK
14. ในกรณีลูกค้าคืนบัตรเข้าชม MADAME TUSSAUDS BANGKOK x SEA LIFE BANGKOK หลังแลกรับ SIAM GIFT CARD ไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ SIAM GIFT CARD ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
16. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด