BACK TO EXPLORE

NO BAG FOR GOOD ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 62 เป็นต้นไป

ทุกการไม่รับถุง Siam Discovery คุณได้ร่วมบริจาค 10 บาท เพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว

สยามดิสคัฟเวอรี่  สนับสนุนให้ท่านใช้ชีวิตแบบยั่งยืนผสานวิถีชีวิตคนยุคใหม่ให้ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะทุกการไม่รับถุงช้อปปิ้งเท่ากับคุณได้ร่วมใช้ชีวิต ตั้งแต่ 8 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเงินจำนวน 10 บาท ให้กับโครงการ Big Trees Project  โครงการที่ไม่ได้ปลูกต้นไม้ แต่กำลังปลูกความเข้าใจให้ผู้คน เพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนให้กับเมืองของเรา เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ช่วยดูแล พื้นที่สีเขียวและต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยในการลดมลภาวะทางอากาศให้กับประเทศไทย

ถึงเวลาที่เราอยากชวนทุกคนยื่นมือมาโอบกอดต้นไม้ และมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์รณรงค์ต่างๆ ของเราตามความถนัดและความสนใจ เพื่อดูแล 60 สวนสาธารณะในเมืองไทย ปลุกปั้นโรงเรียนต้นไม้เพื่อสร้างนักดูแลต้นไม้ใหญ่ ปกป้องปอดของกรุงเทพฯ ผ่านโครงการรักบางกะเจ้า ผูกเสี่ยวอุดหนุนเกษตรอินทรีย์ในโครงการเพื่อนชาวนา และโครงการใหม่ๆ ที่พร้อมจะแตกใบต่อยอดในอนาคต


สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก VIZ CARD จะได้รับสิทธิพิเศษจากการไม่รับถุง โดยจะได้สิทธิประโยชน์ ดังนี้

ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตร VIZ Card ทุกการปฏิเสธไม่รับถุง SIAM DISOCVERY จะได้รับคะแนนสะสม 10 คะแนน


สำหรับการรับ กรณีที่ลูกค้า รับถุงแต่อยากร่วมบริจาค

1. สามารถ ให้ท่านลูกค้าบริจาคได้ที่กล่องที่วางไว้ที่  Counter ประชาสัมพันธ์ SIAM DISCOVERY
2. กล่องบริจาคมีการเปิดนับเงินทุกๆ  15  วัน


ถึงเวลาแล้วที่เราจะไม่ใช่แค่หยุด … แต่จะเป็นการใช้ชีวิต