BACK TO EXPLORE

ONESIAM Celebrates Touches of Happiness

4 ธ.ค. 63 – 10 ม.ค. 64


ส่วนลดร้านค้าสูงสุด 90%*

ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ

  • ลดแรงครั้งใหญ่ 90% ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
  • ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย รับส่วนลด/สิทธิพิเศษ จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไข โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการ คลิก


ชิงโชคของรางวัล**

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบทุก 2,000 บาท รับคูปองชิงโชคลุ้นรับ 

    -   รางวัลที่ 1 Peugeot 5008 มูลค่า 1,919,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
    -   รางวัลที่ 2 Peugeot 3008 มูลค่า 1,719,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

พิเศษ! ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย สมาชิกบัตร VIZ และ Platinum M Card รับคูปองเพิ่มเป็น 2 ใบ

**เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายชิงโชค:

1.  รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ Redemption ของศูนย์การค้าที่มีการใช้จ่าย โดยใบเสร็จครบทุก 2,000 บาท ลูกค้าทั่วไปแลกรับคูปองชิงโชค 1 ใบ สมาชิกบัตร VIZ และ Platinum M Card หรือผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย รับคูปองชิงโชคเพิ่มเป็น 2 ใบ (ใบเสร็จไม่สามารถรวมระหว่างศูนย์การค้าได้)
2.  จำกัดการรับคูปองชิงโชคสูงสุด 100 ใบ/ท่าน/วัน 
3.  ผู้ร่วมรายการจะต้องเขียน ชื่อ –นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อย่างชัดเจน ลงบนคูปองชิงโชค มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ 
4.  สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์  ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์  กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) 
5.  กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจกคูปองชิงโชคดังกล่าว
6.  หมดเขตรับคูปองวันที่ 10 ม.ค. 2564 เวลา 22.00 น. จับรางวัลในวันที่ 27 ม.ค. 2564 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
7.  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและติดต่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2564 ณ เว็บไซต์ของศูนย์การค้า สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และวันสยาม (www.siamparagon.co.th, www.siamcenter.co.th, www.siamdiscovery.co.th, www.onesiam.com) หากไม่ติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันหลังประกาศผลผู้โชคดี บริษัทฯ ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล 
8.  ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงินสดจากมูลค่าของรางวัล และต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกับรายได้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรในปลายปีที่ได้รับรางวัล 
9.  ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชำระค่าโอน ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
10.  ทางศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัล
11.  ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้ 
12.  สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว) 
13.  พนักงานร้านค้าและเจ้าของร้านในศูนย์การค้า สยามพารากอน  สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่, พนักงานบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัทฯ ในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ 
14.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไข ข้อกำหนดหรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพากคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

จุดลงทะเบียนเพื่อแลกรับบัตรกำนัลและคูปองชิงโชค:

ศูนย์การค้าสยามพารากอน Redemption Counter ชั้น M Stardome
สยามเซ็นเตอร์ Redemption Counter  ชั้น G
สยามดิสคัฟเวอรี่ Redemption Counter  ชั้น G 


ช้อปหรือทานครบตามยอดและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ Siam Gift Card***

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ SIAM GIFT CARD รวมมูลค่ากว่า 5.7 ล้านบาท  

สยามดิสคัฟเวอรี่

  • ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป

แลกรับ Siam Gift Card 150 บาท*** (สำหรับซื้อสินค้า 300.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรายการใน ONESIAM)

(จำกัด 100 สิทธิ์ / วัน, 3,800 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)

  • ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป

แลกรับ Siam Gift Card 400 บาท*** (สำหรับซื้อสินค้า 800.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรายการใน ONESIAM)

(จำกัด 80 สิทธิ์ / วัน, 3,040 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)

***จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน/รวมทุก Tier ยอดซื้อ, 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ/รวมทุก Tier ยอดซื้อ

***SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 เท่านั้น

หมายเหตุ: ร้านค้าโปรดตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือในแต่ละวันได้ที่ 
สยามพารากอน จุด Redemption ชั้น M โทร 02-610-8000 # 5409
สยามเซ็นเตอร์ จุด Redemption ชั้น G โทร 02-658-1000 #1385
สยามดิสคัฟเวอรี่ จุด Redemption ชั้น G โทร 02-658-1000 #4024

***เงื่อนไข:

1.    รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้าตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION 
2.    SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่จุด REDEMPTION 
3.    SIAM GIFT CARD มูลค่า 150 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น SIAM GIFT CARD มูลค่า 400 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น และ SIAM GIFT CARD มูลค่า 700 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
4.    SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า  1 ใบเสร็จเท่านั้น
5.    SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 เท่านั้น
6.    จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน (รวมทุก TIER ยอดซื้อ), จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ (รวมทุก TIER ยอดซื้อ) สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
7.    สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
8.    เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) 
9.    กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
10.    ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
11.    สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์  ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์  กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจาสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) 
12.    กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของสมนาคุณดังกล่าว
13.    จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
14.    ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
15.    พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้  ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
16.    บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
17.    ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
19.    เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด Redemption ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต****

เครดิตเงินคืนสูงสุด 20% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 

****เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Credit Card Days (16 พ.ย. 63 – 10 ม.ค. 64)