BACK TO EXPLORE

ONESIAM Credit Card Days @ Siam Discovery

24 พฤษภาคม 2564 – 4 กรกฎาคม 2564

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%* จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เมื่อช้อปในสยามพารากอน, สยามเซ็นตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่*

• บัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย:
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 12%* เพียงใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ
ต่อที่ 2 รับคะแนนสะสม K-Point สูงสุด 6,000 คะแนน**

• บัตรเครดิตกสิกรไทย:
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 12%* เพียงใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ
ต่อที่ 2 รับคะแนนสะสม K-Point สูงสุด 4,000 คะแนน**

• บัตรเครดิตธนาคารออมสิน: แลกรับเครดิตเงินคืน 12%*
• บัตรเครดิตกรุงศรี: รับเครดิตเงินคืน และรับ Siam Gift Card รวมสูงสุด 11,000 บาท*
• บัตรเครดิต KTC: แลกรับเครดิตเงินคืน 12%*
• บัตรเครดิตทีทีบี,บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต: รับบัตร Starbucks สูงสุด 3,600 บาท*
• บัตรเครดิตกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,500 บาท* (1 พ.ค. – 31 ก.ค.2564)
• บัตรเครดิตไทยพาณิชย์: แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%* (1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2564)
เฉพาะการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เครื่องดนตรี เครื่องหอม และร้านอาหารโซนศูนย์การค้าเท่านั้น


จุดลงทะเบียนเพื่อแลกรับการสมนาคุณของรางวัล
- Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด, ระยะเวลาและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด, รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก