BACK TO EXPLORE

ONESIAM LUCKY DAY LUCKY DEAL CHINESE NEW YEAR 2022

29 ม.ค. 65 - 1 ก.พ. 65

ช้อปรับปีขาล ทะยานสู่ความรุ่งโรจน์

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ SIAM GIFT CARD รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท*


สยามดิสคัฟเวอรี่

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่สยามดิสคัฟเวอรี่
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 1,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 200 สิทธิ์/วัน

พิเศษ! สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย
รับเพิ่มคะแนนสะสม K Point 1,500 คะแนน**
เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่

จุดแลกรับสิทธิ์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่


สยามพารากอน

ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  รับ Siam Gift Card 1,500 บาท*
  (ประกอบด้วย Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท 1 ใบ และ 500 บาท 1 ใบ)
  (- Siam Gift Card 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้า 2,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น
  - Siam Gift Card 500 บาท สำหรับซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 1,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านอาหารที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 200 สิทธิ์/วัน

พิเศษ! สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย
รับเพิ่มคะแนนสะสม K Point 5,000 คะแนน**
เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป ที่ สยามพารากอน

จุดแลกรับสิทธิ์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน


สยามเซ็นเตอร์

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 1,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 200 สิทธิ์/วัน

พิเศษ! สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย
รับเพิ่มคะแนนสะสม K Point 1,500 คะแนน**
เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป ที่ สยามเซ็นเตอร์

จุดแลกรับสิทธิ์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์


*จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น
**จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ ตลอดรายการ
**จำกัดรับเพิ่มคะแนนสะสม K Point 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ ตลอดรายการ, สงวนสิทธิ์การรับคะแนนสะสมเพิ่มสำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์แลกรับ Siam Gift Card ของทางศูนย์การค้า เท่านั้น


- - - - - - - - -

*เงื่อนไขการแลกรับ SIAM GIFT CARD
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้าตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION
2. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ, จำกัด 200 รางวัล/ศูนย์การค้า/วัน
3. SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้า หรือ ใช้ในร้านอาหารที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่จุด REDEMPTION
4. SIAM GIFT CARD มูลค่า 500 บาท ที่ได้รับจากสยามพารากอน สำหรับใช้ในร้านอาหาร ที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น และ SIAM GIFT CARD มูลค่า 1,000 บาท ที่ได้รับจากสยามพารากอน สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
5. SIAM GIFT CARD มูลค่า 500 บาท ที่ได้รับจากสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
6. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
7. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 65 เท่านั้น
8. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ และ บัตรประชาชน พร้อมด้วยบัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
10. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก SIAM GIFT CARD ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
11. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
12. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้า ทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
13. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
14. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
15. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ SIAM GIFT CARD ดังกล่าว
16. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน SIAM GIFT CARD หรือยกเลิกการแลก SIAM GIFT CARD ในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
17. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
18. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ SIAM GIFT CARD ไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ SIAM GIFT CARD ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
19. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
20. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด REDEMPTION
21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

**เงื่อนไขรับเพิ่มคะแนนสะสม K Point ของบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. 65 - 1 ก.พ. 65 เท่านั้น
2. จำกัดรับคะแนนสะสม K Point เพิ่ม 5,000 คะแนน/ ท่าน/ ตลอดรายการ ที่สยามพารากอน, จำกัดคะแนนสะสม K Point เพิ่ม 1,500 คะแนน/ ท่าน/ ตลอดรายการ ที่สยามเซ็นเตอร์ และ จำกัดรับคะแนนสะสม K Point เพิ่ม 1,500 คะแนน/ ท่าน/ ตลอดรายการ ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ จำกัดจำนวนสิทธิ์รับคะแนนสะสมเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
3. สงวนสิทธิ์การรับคะแนนสะสมเพิ่มสำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์แลกรับ Siam Gift Card ของทางศูนย์การค้าเท่านั้น
4. ผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับคะแนนสะสมจากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วไม่สามารถรับโปรโมชั่นจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้อีก
5. นำใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน หมายเลขบัตรเครดิตเดียวกันและในวันเดียวกัน ทำการลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อ ที่จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Star Dome ศูนย์การค้าสยามพารากอน, เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และเคาน์เตอร์บริการลูกค้า ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. 65 - 1 ก.พ. 65 เท่านั้น
6. รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมงินของร้านค้าต่างๆ การซื้อสินค้าจากพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และร้านค้าพื้นที่เช่าของห้างฯ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
7. ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับคะแนนสะสมได้
8. กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฎิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่า กรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้มอบคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิต ธนาคารจะหักคะแนนสะสมจากบัญชีที่ธนาคารได้เข้าคะแนนสะสมให้
9. ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
10. คะแนนสะสมไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
11. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
12. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสม จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสม
13. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888