BACK TO EXPLORE

ONESIAM SHOPPING CRUSH

17 พ.ค. 64 - 20 มิ.ย. 64

ช้อปสินค้าหรือทานอาหาร ร้านที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 5.3 ล้านบาท

สยามดิสคัฟเวอรี่
ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! สมาชิก VIZ Card ช้อปครบเพียง 4,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 400.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 80 สิทธิ์ / วัน, จำกัดจำนวน 2,800 สิทธิ์ ตลอดรายการ

ช้อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! สมาชิก VIZ Card ช้อปครบเพียง 6,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 800.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 80 สิทธิ์ / วัน, จำกัดจำนวน 2,800 สิทธิ์ ตลอดรายการ

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน/รวมทุก TIER ยอดซื้อ, 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ/รวมทุก TIER ยอดซื้อ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 64 เท่านั้น

จุดแลกรับสิทธิ์:
- จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

พิเศษ! สมาชิก VIZ Card

ช้อปครบ 30,000.- ขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,500 บาท**
  (สำหรับซื้อสินค้า 3,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)

พร้อมรับสิทธิ์ต่อที่ 2 สำหรับสมาชิก VIZ White Card เมื่อช้อป 15,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน
รับสิทธิ์อัพเกรดเป็นสมาชิก VIZ Titanium ทันที!! ได้ที่ VIZ Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

**จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / สมาชิก ตลอดรายการ
**จำกัด 100 สิทธิ์ ตลอดรายการ
**Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 64 เท่านั้น

จุดแลกรับสิทธิ์:
- VIZ Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่


พิเศษ! สมัครสมาชิก VIZ ใหม่

รับ E-Gift Card เพิ่ม*** 100 บาท (สำหรับซื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/E-Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรายการใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่)
***E-Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
***จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ, จำกัด 1,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

สมัครสมาชิก VIZ Card ได้ที่ คลิก

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%**** จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

****เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร หรือ ที่จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่


- - - - -

*เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไข (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. การแลกรับสิทธิ์ SIAM GIFT CARD จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน (รวมทุก TIER ยอดซื้อ), จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ (รวมทุก TIER ยอดซื้อ) สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
3. SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่จุด REDEMPTION
4. SIAM GIFT CARD มูลค่า 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
SIAM GIFT CARD มูลค่า 400 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
5. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
6. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 64 เท่านั้น
7. ขอสงวนสิทธิ์ SIAM GIFT CARD เมื่อใช้ที่ FOOD REPUBLIC สามารถใช้ซื้อหรือเติมเงินบัตร VIP FOOD REPUBLIC (บัตรประเภทคืนเงินไม่ได้ และมีค่ามัดจำบัตร 50 บาท) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรรับประทานอาหารแบบปกติ แบบแลกคืนเงินได้
8. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
10. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จและตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ

**เงื่อนไข
1. โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก VIZ CARD ทุกประเภทบัตร ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข
2. ติดต่อลงทะเบียนยอดซื้อสินค้า, รับของรางวัล และ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ VIZ COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
3. สงวนสิทธิ์การรับรางวัล SIAM GIFT CARD จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 สมาชิก ต่อ 1 ศูนย์ฯ, รวม 100 รางวัล / ตลอดรายการ
4. SIAM GIFT CARD มูลค่า 1,500 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น
5. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น
6. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
7. พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ

*/** เงื่อนไข
1. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าแลกรับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลต่างๆด้วยการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกฯ ดำเนินการแลกรับแทนในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
2. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
3. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบเสร็จสำเนา, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE), ใบเสร็จที่ออกในนามบริษัทฯ
4. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของสมนาคุณดังกล่าว
5. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
6. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
7. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
8. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
10. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***เงื่อนไข
1. เฉพาะลูกค้าที่สมัครสมาชิก VIZ Card ใหม่ เท่านั้น
2. จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ, จำกัด 1,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
3. E-Gift Card 100 บาท สำหรับใช้ขั้นต่ำ 300 บาท /ต่อ 1 ใบเสร็จ ได้ที่ร้านค้าที่รับ Siam Gift Card ในสยามพารากอน,สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น
4. E-Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
5. ลูกค้าต้องแสดง SMS และ Code E-Gift Card พร้อมบัตรประชาชน เมื่อใช้ Code E-Gift Card ที่จุดชำระเงินของร้านค้าที่ร่วมรายการ
6. ไม่สามารถแสดงการ capture หน้าจอหรือ ถ่ายภาพหน้าจอเพื่อรับสิทธิ์ทุกกรณี
7. คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้กับสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ แลก เปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
8. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมของร้านค้า ณ จุดขาย ก่อนการใช้งาน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของร้านค้า
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์คูปองส่วนลดในรูปแบบ E-Gift Card ที่ใช้แล้ว หรือ หมดอายุทุกกรณี
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
11. สงวนสิทธิ์ พนักงาน บจ. สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, สยามพิวรรธน์, พนักงานในเครือบริษัทฯ และ พนักงานร้านค้าผู้เช่า ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

****เงื่อนไขและระยะเวลารายการเป็นไปตามธนาคารฯกำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สื่อรายการที่จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่