BACK TO EXPLORE

SIAM DISCOVERY FASHION DEALS 1-7 FEB 2024

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 7 กุมภาพันธ์ 2567

ต่อที่ 1: สมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบตามเงื่อนไข จากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับสูงสุด 2,000 ONESIAM Coins*

 • ช้อปที่ COMME des GARCONS ครบ 10,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 250 VIZ Coins
  (จำนวน 100 รางวัลตลอดรายการ)*

 • ช้อปที่ ALEXANDER WANG, CLUB21 (G,M Floor), 3.1 PHILLIP LIM ครบ 20,000 บาทขึ้นไป แลกรับ 500 VIZ Coins
  (จำนวน 100 รางวัลตลอดรายการ)*

 • ช้อปที่ ISSEY MIYAKE ครบ 50,000 - 99,999 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 700 VIZ Coins
  (จำนวน 100 รางวัลตลอดรายการ)*

 • ช้อปที่ ISSEY MIYAKE ครบ 100,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 2,000 VIZ Coins
  (จำนวน 50 รางวัลตลอดรายการ)*

 

ต่อที่ 2: รับ 1 ONESIAM Coin เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท/ใบเสร็จ**

 

*เงื่อนไขแลกรับ ONESIAM Coins

1. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/วัน/Tier ยอดซื้อ
2. ใบเสร็จที่นำ มาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
3. ONESIAM Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันแลกรับสิทธิ์

*/**เงื่อนไขรวม

1. นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ ONESIAM Coins ที่จุดชำระเงินในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก ONESIAM แลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง กรณีที่สมาชิก ONESIAM ประสงค์มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน หรือกรณีที่สมาชิก ONESIAM ประสงค์มอบสิทธิให้ผู้อื่น ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก ONESIAM ดังกล่าว ที่มีการลงนามของสมาชิก ONESIAM พร้อมระบุข้อความให้ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิมีสิทธิในการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจนต่อพนักงานที่จุดชำระเงินในร้านค้าที่ร่วมรายการ ในสยามดิสคัฟเวอรี่
3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
4. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ ONESIAM COUNTER ภายในศูนย์ฯ ก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ ได้แก่ ONESIAM COUNTER ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, ONESIAM COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ ONESIAM COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
5. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note /Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชาระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า และการจ่ายมัดจำ สินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
7. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
8. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
9. ทางศูนย์การค้าไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
10. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าฯ และ พนักงานบริษัทฯ ในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
11. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
13. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด