BACK TO EXPLORE

LUMINOUS FASHION

ระหว่างวันที่ 1พฤษภาคม 2566 – 7 พฤษภาคม 2566

ต่อที่ 1:
สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ 1,000 VIZ Coins (จำกัดการแลกรับ VIZ Coins 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 300 สิทธิ์ ตลอดรายการ)*

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการสยามดิสคัฟเวอรี่
ALEXANDER WANG, CLUB21 (G,M Floor), COMME DES GARCONS, ISSEY MIYAKE, PAUL SMITH, 3.1 PHILLIP LIM

ต่อที่ 2:

รับ 1 VIZ Coin เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท/ใบเสร็จ**

ต่อที่ 3:

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ***

*เงื่อนไขแลกรับ VIZ Coin

1. จำกัดการแลกรับ VIZ Coins 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จานวน 300 สิทธิ์ ตลอดรายการ
2. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
3. VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันแลกรับสิทธิ์

*/**เงื่อนไขรวม

1. นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ VIZ Coin ที่จุดชำระเงินในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, , ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชาระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit NoteCredit Note // Account Account Credit /Payment on Credit / Store Credit Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า,, ใบเสร็จการจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
5. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
6. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และพนักงานบริษัทฯ ในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
7. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ รางวัลอื่นๆ ได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

***เงื่อนไขบัตรเครดิต
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่