BACK TO EXPLORE

SIAM DISCOVERY LUMINOUS FASHION

วันที่ 8 เม.ย. 66 – 17 เม.ย. 66

รับไปเลย 4 ต่อสุดคุ้ม เมื่อช้อปสินค้า ALEXANDER WANG, CLUB21 (G,M Floor), COMME DES GARCONS, ISSEY MIYAKE,  PAUL SMITH, 3.1 PHILLIP LIM ที่สยามดิสคัฟเวอรี่

ต่อที่ 1: รับ VIZ Coin X4* เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ในร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการ
จำกัด 200 สิทธิ์/ตลอดรายการ

ต่อที่ 2: สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบ 15,000 ขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 400 บาท**(สำหรับซื้อสินค้าหรือทานอาหาร 1,200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรับบัตร SIAM GIFT CARD ในสยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร)
จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, จำนวน 450 สิทธิ์/ตลอดรายการ

ต่อที่ 3: รับ 1 VIZ Coin เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท/ใบเสร็จ***

ต่อที่ 4: แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ****

 

*/***เงื่อนไขรับ VIZ COIN

1. ร้านค้าประเภท Luxury  ที่ร่วมรายการจากแคมเปญ VIZ Hello Summer (1 เม.ย. 66 -30 เม.ย. 66):
- ทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดใช้ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ VIZ COIN ทั้งหมด 4 เท่า โดยจะคำนวณยอดใช้จ่าย  ทุก 1,000 บาทจะได้รับ VIZ COIN ปกติ 1 เท่า จากร้านค้าที่ร่วมรายการ และรับ VIZ COIN พิเศษเพิ่ม 3 เท่า จากทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ จำกัดการรับ VIZ COIN พิเศษ 300 VIZ COINS(1 สิทธิ์)/สมาชิก/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ และจำกัดรวม 500 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า/ ตลอดรายการ
2.  จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ VIZ COIN ณ เคาน์เตอร์ VIZ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น
3.  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนดโดย VIZ COIN  จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป
4.   VIZ COIN พิเศษหมดอายุวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
5.  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ หรือ  โทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com

 

**เงื่อนไขแลกรับบัตร SIAM GIFT CARD

1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. SIAM GIFT CARD มูลค่า 400 บาท สำหรับซื้อสินค้าหรือทานอาหาร  1,200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรับบัตร SIAM GIFT CARD ในสยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร
3. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า  1 ใบเสร็จเท่านั้น
4. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 66 เท่านั้น
5. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ
6. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆของศูนย์ฯได้
7. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION ชั้นG สยามดิสคัฟเวอรี่

*/**/***เงื่อนไขรวม

1. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
3. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น,  ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น 
4. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
5. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
6. ทางศูนย์การค้าฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
7.เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด 
8. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว 
10. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้ 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

****เงื่อนไขบัตรเครดิต

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION ชั้นG สยามดิสคัฟเวอรี่