BACK TO EXPLORE

Summer Exploratorium #DiscoverYourBestSummer

วันที่ 16 มี.ค.66 – 18 พ.ค.66

เงื่อนไขรายการ Summer Exploratorium #DiscoverYourBestSummer 

(1) SUMMER COLLECTION • เฉพาะเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย

(2) GET E-COUPON UP TO 5,000 BAHT • เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี OneSiam SuperApp เมื่อซื้อสินค้าที่ Siam Discovery (ยกเว้นช่องทาง Online) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการครบตามกำหนด ยกเว้นร้านค้าเช่า

  • ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ e-Coupon 100 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 500 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 2,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
  • ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ e-Coupon 200 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 1,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
  • ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ e-Coupon 500 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 2,500 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 500 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
  • ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ e-Coupon 1,600 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 6,000 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
  • ช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ e-Coupon 5,000 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 20,000 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 10 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

ยอดซื้อต่อใบเสร็จนับจากหลังหักส่วนลดแล้ว • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ • รับสิทธิ์ ณ จุดชำระเงิน • โปรดตรวจสอบวันหมดอายุ ณ OneSiam SuperApp หรือด้านหลังของคูปองส่วนลด

(3) GET EXTRA SUMMER GIFT  • เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี OneSiam SuperApp เมื่อซื้อสินค้าที่ Siam Discovery (ยกเว้นช่องทาง Online) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการครบตามกำหนด ยกเว้นร้านค้าเช่า

  • ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับเพิ่มกระบอกน้ำ SUMMER EXPLORE TUMBLER มูลค่า 790 บาท ขนาด 500 ML พร้อม Summer Sticker 1 ชุด (6 แผ่น) จำกัด 1,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
  • ช้อปครบ 18,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับเพิ่มกระเป๋าเดินทาง SUMMER EXPLORE LUGGAGE มูลค่า 4,900 บาท ขนาด 20 นิ้ว พร้อม Summer Sticker 1 ชุด (6 แผ่น) จำกัด 200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

เฉพาะซื้อสินค้าที่ Siam Discovery (ยกเว้นช่องทาง Online) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการครบตามกำหนด ยกเว้นร้านค้าเช่า • ยอดซื้อต่อใบเสร็จนับจากหลังหักส่วนลดแล้ว ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ • โปรดแสดงใบเสร็จเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุด Redemption ชั้น G • โปรดตรวจสอบสินค้าของแถมก่อนรับสิทธิ์ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าของแถมเกิดชำรุด หรือศูนย์หาย หรือทุกกรณี หลังจากยินยอมรับสินค้าของแถมแล้ว

(4) ECOTOPIA GET E-COUPON 50 THB • เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี OneSiam SuperApp เมื่อซื้อสินค้าที่ Ecotopia  (ยกเว้นช่องทาง Online) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการครบตามกำหนด • ช้อปครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ e-Coupon 50 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 200 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 240 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

(5) แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% • เงื่อนไขและระยะเวลารายการเป็นไปตามธนาคารและบริษัทฯ กำหนด สามารถแลกรับสิทธิ์ หรือ ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ณ จุดชำระเงิน

(6) Top spender รับ Cash Coupon มูลค่า 15,000 บาท
• เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี OneSiam SuperApp เมื่อซื้อสินค้าที่ Siam Discovery (ยกเว้นช่องทาง Online) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการครบตามกำหนด ยกเว้นร้านค้าเช่า
• สะสมยอดซื้อผ่านสมาชิก VIZ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.66 – 18 พ.ค.66 ขั้นต่ำครบ 100,000 บาทขึ้นไปสูงสุดเป็น 5 อันดับแรก รับ Cash Coupon มูลค่า 15,000 บาท
• Cash Coupon มูลค่า 15,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ Siam Discovery (ยกเว้นช่องทาง Online) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการครบตามกำหนด ยกเว้นร้านค้าเช่า
• ประกาศผลผู้ได้รับ Cash Coupon มูลค่า 15,000 บาท ผ่าน Facebook Siam Discovery วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลังฐานบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางเพื่อรับสิทธิ์ และรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 15 มิ.ย.66, กรณีไม่สามารถมายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองได้ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจเพื่อเป็นหลักฐานได้
• กรณีผู้ได้ได้รับรางวัลไม่มายืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์รับของรางวัลในวัน และเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
• ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพ ชื่อ สกุล และข้อมูลอื่นใดของผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล ในการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางต่อสาธารณะได้ โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า