BACK TO EXPLORE

Siam Discovery x True aDealnaline Rush 2022

ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 65 – 26 มิ.ย. 65

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ Siam Gift Card รวมมูลค่า 9.6 แสนบาท(1)

ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 65 – 26 มิ.ย. 65

แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท(1) (จำนวน 50 รางวัล/วัน)
· ลูกค้า TRUE ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป
· ลูกค้าทั่วไปช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป

แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท(1) (จำนวน 50 รางวัล/วัน)
· ลูกค้า TRUE ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป
· ลูกค้าทั่วไปช้อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป

พิเศษสำหรับลูกค้า TRUE แลกรับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท(1)
เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป (จำนวน 300 รางวัล/ตลอดรายการ)

ลูกค้าบัตรเครดิตที่ร่วมรายการแลกรับเครดิตคืนเงินสูงสุด 16%(2)
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ และธนาคารกำหนด)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp
รับเพิ่ม 100 VIZ Coins(3)(4) เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65

______________

เงื่อนไขช้อปครบตามยอดซื้อ แลกรับ SIAM GIFT CARD  
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไข ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น  ที่ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2. สิทธิพิเศษลูกค้า TRUE ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า TRUE ที่กดรับสิทธิ์ผ่าน TRUE YOU  APPLICATION  หรือ  TRUE ID  APPLICATION และแจ้งรหัสที่ได้รับทาง SMS หรือ APPLICATION กับเจ้าหน้าที่จุด REDEMPTION ก่อนการแลกรับสิทธิ์เท่านั้น ของรางวัลมีจำนวนจำกัดต่อวัน โปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือที่จุด REDEMPTION ก่อนการกดรับสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์กดรับสิทธิ์ที่จุด REDEMPTION  ชั้นG สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น
3. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์/วัน และ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์/ตลอดรายการ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
4. SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่  ตามเงื่อนไขหน้าบัตร  โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่จุด REDEMPTION ชั้นG สยามดิสคัฟเวอรี่
5. SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ SIAM GIFT CARD มูลค่า 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ SIAM GIFT CARD มูลค่า 400 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
6. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
7. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 65 เท่านั้น
8. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
10. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
11. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION ชั้นG สยามดิสคัฟเวอรี่

(1)/(2)เงื่อนไขรวม
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
2. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
3. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประจำตัวบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
4. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น,  ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
5. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
6. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
7. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล  หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
8. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
9. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
11. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

(3)สมาชิก VIZ สะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้ที่ VIZ Counter สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G

(4)ตรวจสอบโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ VIZCLUSIVE สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G