BACK TO EXPLORE

SIAM DISCOVERY LUCKY PERSON with NADECH KUGIMIYA

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 – 3 สิงหาคม 2566

 

  • ลูกค้าสมาชิก VIZ Card 20 Top Spenders ที่สะสมยอดซื้อจากร้านค้า และร้านอาหารในสยามดิสคัฟเวอรี่ รวมตลอดรายการขั้นต่ำ 30,000 บาท รับสิทธิ์ร่วมทำกิจกรรมกับ คุณ ณเดชน์ คูกิมิยะ ที่ร้าน SUNDUBUBU & MIL TOAST EXPRESS ในวันที่ 6 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสะสมยอดซื้อที่ จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

 

*เงื่อนไขการรับรางวัล Top Spender

1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าและร้านอาหารในสยามดิสคัฟเวอรี่ มาสะสมยอดซื้อที่ จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม 2566 – 3 สิงหาคม 2566 เท่านั้น
2. กรณีใบเสร็จที่มีชื่อระบุบนใบเสร็จ หรือใบกากับภาษีต้องเป็นชื่อที่ตรงกับสมาชิก VIZ Card กรณีชื่อไม่ตรง ต้องมีเอกสารมอบอำนาจจากชื่อที่ระบุบนใบเสร็จ
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมยอดซื้อเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ และ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มาลงทะเบียนรับสิทธิ์
4. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ , ใบเสร็จที่มียอดชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
5. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯ ในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆ ได้
6. Top spenders จำนวน 20 ท่าน จะต้องมียอดซื้อสะสมจากร้านค้าและร้านอาหารในสยามดิสคัฟเวอรี่ รวมขั้นต่า 30,000 บาท
7. ขอสงวนสิทธิ์ ใบเสร็จจากการซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
8. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลที่ Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 และแสดงตนเพื่อรับสิทธิ์ในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ที่หน้าร้าน Mil Toast Express & Sundububu สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 2
9. ขอสวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้ที่เป็น Top Spender เท่านั้น ไม่สามารถมีผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมได้
10. ทีมงานจะติดต่อลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ถ่ายภาพ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมกับ คุณณเดชน์ คูกิมิยะ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2566
11. สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือโอนสิทธิ์ให้กับท่านอื่นได้
12. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพศิลปินและถ่ายทอดสดทุกกรณี และงดมอบของทุกชนิดให้ศิลปิน
13. พนักงานของสยามพิวรรธน์ บริษัทในเครือ ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมรายการได้
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าผู้เช่า
16. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กeหนด, ในกรณีเกิดข้อพิพาท คeตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด