BACK TO EXPLORE

SIAM DISCOVERY THE SUMMER EXPLORATORIUM

10 มี.ค. 65 - 19 พ.ค. 65

ช้อปสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ครบตามยอดและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด 4,000.-*• ช้อปครบ 5,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ แลกรับ Cash Coupon มูลค่า 200.-* 
 (สำหรับใช้ซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ, จำกัด 1,300 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

• ช้อปครบ 12,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ แลกรับ Cash Coupon มูลค่า 600.-*
 (สำหรับซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ, จำกัด 500 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

• ช้อปครบ 25,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ แลกรับ Cash Coupon มูลค่า 1,500.-*
 (สำหรับซื้อสินค้า 7,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ, จำกัด 250 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

• ช้อปครบ 50,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับ Cash Coupon มูลค่า 4,000.-*
 (สำหรับซื้อสินค้า 20,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ, จำกัด 150 สิทธิ์/ตลอดรายการ)


• ช้อปครบ 1,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ Ecotopia แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 100.-**
 (สำหรับซื้อสินค้า 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร, จำกัด 200 สิทธิ์/ตลอดรายการ)


*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
**SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

แผนกที่ร่วมรายการ
Her Lab, His Lab, Street Lab, Digital Lab, Ecotopia and Home Living


- - - - - - - - - - 

*เงื่อนไขแลกรับ CASH COUPON
1. นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการตามที่กำหนดในสยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับ CASH COUPON ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่จุดแคชเชียร์สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G, ชั้น M, ชั้น 1 และชั้น 3 (ยกเว้น จุดแคชเชียร์สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 2 และ ชั้น 4)
2. Cash Coupon 200 บาท  สำหรับซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  Cash Coupon 600 บาท  สำหรับซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  Cash Coupon 1,500 บาท สำหรับซื้อสินค้า 7,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  Cash Coupon 4,000 บาท สำหรับซื้อสินค้า 20,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
3. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

**เงื่อนไขแลกรับบัตร SIAM GIFT CARD
1. นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าใน Ecotopia แลกรับ SIAM GIFT CARD ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่จุดแคชเชียร์สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G, ชั้น M, ชั้น 1 และชั้น 3 (ยกเว้น จุดแคชเชียร์สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 2 และ ชั้น 4)
2. SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามดิสคัฟเวอรี่ 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/ SIAM GIFT CARD 1 ใบ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร
3. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
4. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
5. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 200 สิทธิ์/ตลอดรายการ
6. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด