BACK TO EXPLORE

VIZ CARD : Gourmet Journey Happy Spending Deal

6 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

ช้อปและสะสมยอดซื้อครบ 300,000 บาทขึ้นไป ที่สยามพารากอน และ/หรือ สยามเซ็นเตอร์ และ/หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่

รับสิทธิ์รับประทานอาหารกลางวันฟรี 2 ที่นั่ง* ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11:30 – 13.30 น. ที่ร้าน Greyhound Cafe ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ (รวม 15 รางวัล / รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

จุดลงทะเบียนและรับรางวัล
- VIZ Counter ชั้น M สยามพารากอน
- VIZ Counter ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์
- VIZ Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นเฉพาะ VIZ Card ประเภท Black / Titanium / White และ Expat ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข
• สมาชิกฯ จะต้องเข้าร่วมรับประทานอาหารตามรายการอาหาร และวันเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดให้ เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฯ ที่ติดต่อสะสมยอดซื้อครบตามเงื่อนไขก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
• 1 สมาชิก ต่อ 2 ที่นั่ง รวม 15 รางวัล ตลอดรายการ
• สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลต่างๆด้วยการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกฯ ดำเนินการแลกรับแทน ในทุกกรณี
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ฟู้ด คอร์ท, ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง (Wholesale) ทุกประเภทสินค้า, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าประกันรถยนต์ ค่าตกแต่งรถยนต์ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE), ใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับของรางวัลอื่นๆ จากศูนย์การค้าสยามพารากอน และรวมถึงใบเสร็จที่ออกในนามบริษัทฯ ไม่สามารถร่วมรายการได้
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ กรณีใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าประเภทไอที และโทรศัพท์มือถือ ที่ออกใบเสร็จในนามบริษัท และ/หรือรวมถึงใบเสร็จที่มีชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ ไม่ตรงกับบัตรประชาชนของผู้แลกรับของรางวัล
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เจ้าของกิจการร้านค้า และ/หรือพนักงานขายของร้านค้าเช่า ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง และขอเรียกคืน และ/หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
• พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ติดต่อลงทะเบียนยอดซื้อสินค้า, รับของรางวัล และ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ VIZ Counter ชั้น M สยามพารากอน และ/หรือ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ และ/หรือ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น