BACK TO EXPLORE

VIZ CARD : Shopping Loves Entertaining Deal

25 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

สมาชิก VIZ Card ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และ/หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่

รับทันที บัตรชมภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen ที่ Paragon Cineplex มูลค่า 2,800 บาท* สำหรับ 2 ที่นั่ง (จำนวน 50 รางวัล)

*จำกัด 1 ใบเสร็จ / 1 รางวัล / 1 สมาชิก ตลอดรายการ

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก VIZ Card ทุกระดับ ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข
• โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น / จำกัด 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 รางวัล ต่อ 1 สมาชิก ตลอดรายการ
• เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen เป็นไปตามบริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ์ จํากัด กำหนด
• บัตรชมภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen หมดอายุ 31 พฤษภาคม 2564
• สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในทุกกรณี หากสมาชิกฯ ไม่สามารถใช้บัตรชมภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen ได้
• สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น / ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ฟู้ด คอร์ท, ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) และขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
• ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม และสะสมยอดใช้จ่าย รวมถึงรับของรางวัลได้ที่ VIZ Counter ชั้น M สยามพารากอน, ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ และ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น