BACK TO EXPLORE

VIZ X Bumrungrad Hospital 2021

19 เมษายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

ทุกยอดใช้จ่ายใน รพ. บำรุงราษฎร์ สามารถสะสมยอด VIZ ได้ โดยมีสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. ทุกยอดใช้จ่ายใน รพ. บำรุงราษฎร์ และ Ralxa wellness สามารถสะสมยอด VIZ ได้
2. เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาท/ ใบเสร็จ สามารถอัพเกรดเป็น บัตร VIZ Titanium ได้
3. สมาชิก VIZ รับสิทธิพิเศษต่อไปนี้ ได้ภายใน 30 มิ.ย. 64 เท่านั้น
   - WHITE Card และ TITANIUM Card: เมื่อซื้อแพ็คเกจ "Experience RAKxa One-Day Wellness" หรือ "Experience RAKxa One-Night Wellness" จะได้รับ Holistic Treatment Vouchers มูลค่า 2,000 บาท จำนวน + 2 ใบ/ แพ็คเกจ
   - BLACK Card: เมื่อซื้อแพ็คเกจ "Experience One-Day Wellness" หรือ "Experience One-Night Wellness" จะได้รับ Holistic Treatment Vouchers มูลค่า 2,000 บาท บาท จำนวน + 2 ใบ/ แพ็คเกจ และ รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อ "Wellness Screening" หรือ "Wellness Revival"
*เงื่อนไขเพิ่มเติม
• โปรโมชั่นสะสมยอดใช้จ่ายภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 ณ รพ. บำรุงราษฎร์ เท่านั้น
• ทุกยอดใช้จ่ายใน รพ. บำรุงราษฎร์ สามารถสะสมยอด VIZ ได้ โดยจะต้องทำการบันทึกที่เครื่อง EDC ที่มอบให้เท่านั้น โดยลูกค้าต้องเป็นสมาชิก VIZ ก่อน
• เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาท/ ใบเสร็จ สามารถอัพเกรดเป็น บัตร VIZ Titanium ได้ทันที โดย Scan QR Code สำหรับ Titanium และสะสมยอด VIZ ได้ที่เครื่อง EDC ณ. รพ. บำรุงราษฎร์
• ทุกยอดใช้จ่ายใน Rakxa สามารถสะสมยอด VIZ ได้ โดยจะต้องทำการบันทึกที่เครื่อง EDC ที่มอบให้เท่านั้น โดยลูกค้าต้องเป็นสมาชิก VIZ ก่อน
• สมาชิก VIZ รับ สิทธิประโยชน์ดังนี้
   • VIZ White and Titanium Card: เมื่อซื้อแพ็คเกจ "Experience RAKxa One-Day Wellness" หรือ "Experience RAKxa One-Night Wellness" จะได้รับ Holistic Treatment Vouchers มูลค่า 2,000 บาท จำนวน + 2 ใบ/ แพ็คเกจ
   • VIZ BLACK Card: เมื่อซื้อแพ็คเกจ "Experience One-Day Wellness" หรือ "Experience One-Night Wellness" จะได้รับ Holistic Treatment Vouchers มูลค่า 2,000 บาท บาท จำนวน + 2 ใบ/ แพ็คเกจ และ รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อ "Wellness Screening" หรือ "Wellness Revival"
   • Holistic Treatment Vouchers (terms of use)
      • Holistic Treatment Vouchers ให้สำหรับผู้ที่เคยเยี่ยมชม RAKxa ในฐานะผู้เข้าพัก“ Experience RAKxa One-day Wellness Package” หรือ “ Experience RAKxa One-night Wellness Package” หรือแพ็คเกจอื่นๆของ RAKxa Wellness เท่านั้น
      • Holistic Treatment Vouchers มูลค่า 2,000 บาทใช้ได้กับการซื้อทรีทเมนท์ที่ RAKxa Jai และ RAKxa Gaya เท่านั้นและ ชำระเงินส่วนต่างที่เกินกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในบัตรกำนัลด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
      • Holistic Treatment Vouchers ไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อทรีทเมนต์ ที่ Vitallife, Unam Restaurant, RAKxa Cha, Rx Store หรือซื้อแพ็คเกจอื่น ๆ
      • Holistic Treatment Vouchers สามารถใช้ได้กับการซื้อทรีทเมนท์เพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็คเกจเท่านั้น
      • Holistic Treatment Vouchers 1 ใบจำกัดการเข้ารับบริการต่อ 1 ทรีตเมนต์เท่านั้น
      • Holistic Treatment Vouchers มีอายุ 30 วันหลังจากวันที่ใช้ ‘Experience RAKxa One-day Wellness Package’ หรือ ‘Experience RAKxa One-night Wellness Package’ และภายใน 30 มิถุนายน 2564
• พนักงาน บจ. ไอคอนสยาม /บจ. สยามพิวรรธน์ / และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• ของสมนาคุณต่างๆ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้
• การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาติดต่อด้วยตัวเองเท่านั้น โดยชื่อจะต้องตรงกับชื่อสมาชิกบัตร VIZ Card เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด ลูกค้าสามารถแลกรับของสมนาคุณตามที่กำหนดไว้ ในแต่ละยอดซื้อเท่านั้น
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงาน
• ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
• สอบถามข้อมูลสำหรับ VIZ: Counter VIZ ณ สยามพารากอน ชั้น M หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G โทร 0 2658 2222 หรือ ONESIAM Infinite Lounge ที่ ไอคอนสยาม ชั้น M โทร 0 2495 7011