BACK TO EXPLORE

SIAM DISCOVERY PAYDAY DEAL

ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ Card ที่มี OneSiam SuperApp เมื่อช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ครบ 40,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ, จำนวน 50 สิทธิ์ / ตลอดรายการ) และรับเพิ่ม 1,000 VIZ Coins (จำกัด 1 สมาชิก / 1 สิทธิ์ / ตลอดรายการ, จำนวน 50 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)

ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65

เงื่อนไขแลกรับ SIAM GIFT CARD 
1. นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ 
2. SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรับบัตรที่จุด REDEMPTION
3. SIAM GIFT CARD มูลค่า 1,000 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/ SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่  
4. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า  1 ใบเสร็จเท่านั้น
5. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 เท่านั้น
6. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 50 สิทธิ์/ตลอดรายการ
7. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมด้วยบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (TEMPORARY RECEIPT), การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
9. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
10. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
11. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้                                                    
12. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
13. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกรับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
14. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ SIAM GIFT CARD และ/หรือ บัตรกำนัลที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
16. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้ เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่จุด REDEMPTION
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด  

เงื่อนไขรับเพิ่ม VIZ COINS  
1. จำกัดสูงสุด 1,000 VIZ Coins / สมาชิก / ตลอดรายการ  (หรือ Tier 40,000 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ จำนวน 1 สิทธิ์/สมาชิก ภายในวันที่กำหนด)
2. เฉพาะยอดซื้อตั้งแต่วันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2565 เฉพาะร้านค้า CLUB 21 ที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้นและต้องไปสะสมยอดซื้อตามจุดที่กำหนดเพื่อรับ VIZ Coins โดยลงทะเบียนภายในวัน โดย VIZ Coins จะทำการบันทึกในระบบให้กับสมาชิกภายในวันถัดไป
4. จุดสะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins: VIZ COUNTER  ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยจะต้องมีการสะสมยอดมาจากร้าน CLUB 21 ที่ร่วมรายการก่อนมารับสิทธิ์เท่านั้น หากไม่มีการสะสมมาจากร้านที่ระบุมาก่อน ทาง VIZ ขอสงวนสิทธิ์ในการลงบันทึกระบบเพื่อรับ VIZ Coins
5. ในกรณีที่มาสะสมผ่าน VIZ Counter
- เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
- ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ ต้องมีตราประทับพิเศษมาจากจุด Cashier เพื่อทำการยืนยันยอดsก่อนมาสะสมที่ VIZ Counter
- สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
- ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น,  ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
- จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก VIZ COIN ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
- กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
- เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัลหรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
6. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
7. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ VIZ COIN ไปแล้ว ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ VIZ COIN ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ VIZ COIN ดังกล่าว
9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
11. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-111-6161 หรือ email contact@onesiam.com

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการสยามดิสคัฟเวอรี่ (ต้องสะสมผ่าน VIZ Counter Service) – รายการที่ 6-16 จะต้องมีตราประทับจากทีม DCR Operation (Club 21-Siam Discovery, Alexander Wang- Siam Discovery, 3.1 Phillip Lim Siam Discovery)
1. AIX Armani Exchange
2. Comme Des Garcons
3. Diesel
4. Issey Miyake
5. Paul Smith
6. CLUB 21 MULTI-BRAND WMFS CLUB 21 MULTI-BRAND
7. CLUB 21 MULTI-BRAND MFS CLUB 21 MULTI-BRAND
8. DKNY (CLUB21) WMFS DKNY
9. CALVIN KLEIN PLATINUM WMFS CLUB 21 CK CALVIN KLEIN
10. CALVIN KLEIN PLATINUM MFS CLUB 21 CK CALVIN KLEIN
11. CLUB21 EMPORIO ARMANI WMFS EMPORIO ARMANI NORMAL
12. CLUB21 EMPORIO ARMANI MFS EMPORIO ARMANI NORMAL
13. ALEXANDER WANG WMFS ALEXANDER WANG
14. PHILLIP LIM WMFS 3.1 PHILLIP LIM
15. SARRAN WMACC SARRAN NORMAL AND PRO
16. COMO WMCOS COMO NORMAL