BACK TO EXPLORE

10 Days of Beauty Peak

5 กุมภาพันธ์ 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2564

ช้อปสินค้า ครบ 2,500 บาทขึ้นไป จากร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ในกลุ่มบิวตี้ ที่ร่วมรายการในสยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่

แลกรับ Siam Gift Card 200 บาท* (สำหรับซื้อสินค้า 400.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับบัตรในสยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่)

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 300 สิทธิ์/วัน
*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 4 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ (รวม 2 ศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่)
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น


หมายเหตุ: เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ ร้านค้าโปรดตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือได้ที่จุด Redemption ชั้น G
- สยามเซ็นเตอร์ โทร 02-658-1000 #1385
- สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร 02-658-1000 #4024

*เงื่อนไขโปรโมชั่นแลกรับ Siam Gift Card
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับ Siam Gift Card ตามเงื่อนไขที่กำหนดของศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกันเท่านั้นที่จุด Redemption ชั้น G
2. ขอสงวนสิทธิ์ ใบเสร็จจากการซิ้อสินค้าในแผนก Beauty จาก Beauty Lab, Loft และ Ecotopia ต้องมีตราประทับ “Beauty” จากร้านค้า เพื่อแลกรับสิทธิ์เท่านั้น หากไม่มีตราประทับ ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ
3. Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น โปรดตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่จุด Redemption
4. Siam Gift Card 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
5. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น
6. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 4 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ (รวม 2 ศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่), สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
7. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
8. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมด้วยบัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
10. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
11. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
12. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
13. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
14. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของสมนาคุณดังกล่าว
15. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ จุด Redemption ชั้น G
19. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


ร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ในกลุ่มบิวตี้ที่ร่วมรายการ
สยามเซ็นเตอร์
ชั้น G
Estee Lauder, Jung Seam Mool, Lush, M.A.C., Sephora, Shiseido and NARS, Victoria's Secret

ชั้น M
@cosme store, All About You, Bath&Bloom, Bath&Body Works, Bobbi Brown, Etude House, Ipsa, Kiehl's, Paula's Choice, Pralyn, Three, Yves Rocher, Zantiis

ชั้น 1
Chalachol, Hair @ Nail, Panpuri, PAWIS, PLINN และ FOLIO, THANN

ชั้น 2
Watsons, Pruksa Clinic, Yves Rocher

สยามดิสคัฟเวอรี่
ชั้น G : เคาน์เตอร์แบรนด์แผนก Beauty lab
ชั้น M : BARBER FORD NOIR
ชั้น 2 : Loft (เฉพาะสินค้าแผนก Beauty)
ชั้น 3 : Ecotopia (เฉพาะสินค้าแผนก Beauty), Boots
ชั้น 4 : Strip & Browhaus