BACK TO EXPLORE

DELICIOUS HAPPINESS

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567

 

 • ทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป ที่ร้านอาหารในสยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับบัตร FLAVOR LAB GIFT CARD 200 บาท
  (จำกัด1 สิทธ์/ท่าน/วัน, 500 สิทธิ์ตลอดรายการ)*

 • ทานอาหารครบ 2,000 บาทขึ้นไป ที่ร้านอาหารในสยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับบัตร FLAVOR LAB GIFT CARD 400 บาท
  (จำกัด1 สิทธ์/ท่าน/วัน, 300 สิทธิ์ตลอดรายการ)*


ร้านอาหารที่ร่วมรายการ

 • Babyccino & Co. ชั้น G
 • Bornga ชั้น 3
 • Duck Donuts ชั้น M
 • Kagonoya  ชั้น 3
 • Kungthong Seafood ชั้น 3
 • Sundububu & Mil Toast Express ชั้น 2


*เงื่อนไขแลกรับบัตร SIAM GIFT CARD

1. รวบรวมใบเสร็จจากการทานอาหารในร้านอาหาร (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ และรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 2 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)  เพื่อแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. FLAVOR LAB GIFT CARD มูลค่า 200 บาท สำหรับทานอาหารที่ร้าน Babyccino & Co. , Bornga , Duck Donuts , Kagonoya , Kungthong Seafood , Sundububu & Miltoast express สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบ 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/FLAVOR LAB GIFT CARD 1 ใบ
FLAVOR LAB GIFT CARD มูลค่า 400 บาท สำหรับทานอาหารที่ร้าน Babyccino & Co. , Bornga , Duck Donuts , Kagonoya , Kungthong Seafood , Sundububu & Miltoast express สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ
3. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการทานอาหาร  1 ใบเสร็จเท่านั้น 
4. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 67 เท่านั้น
5. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/วัน  
6. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้  
7. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า  และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์  
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)     
9. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
10. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้ 
11. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
12. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด  
13. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
14. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
15. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้ 
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด