BACK TO EXPLORE

DISCOVERY DEAL

ตั้งแต่ วันที่ 18 เม.ย. 66 – 30 เม.ย. 66

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ช้อปครบตามเงื่อนไข จากร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ รับโปรโมชั่นสุดคุ้ม!

ต่อที่ 1: 
รับ 150 VIZ COINS* เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ในร้านค้าที่ร่วมรายการ (จำกัด 1,000 สิทธิ์/ ตลอดรายการ)
* จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/วัน/Tier ยอดซื้อ

รับ 500 VIZ COINS* เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 16,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ในร้านค้าที่ร่วมรายการ (จำกัด 400 สิทธิ์/ ตลอดรายการ)
* จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/วัน/Tier ยอดซื้อ

รายชื่อร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการสยามดิสคัฟเวอรี่ 
(CAROLINA LEMKE, CRAFT, ECOTOPIA, EYE CLASS, FLIGHT001, HOOPS STATION, ICONCRAFT, LACOSTE, LOFT, MUJI, ODS, OPEN SPACE (Her Lab, Beauty Lab, His Lab, Street Lab, Digital Lab), PALLADIUM, PHUFA, PRONTO, PROUD GEMS, THE NORTH FACE, VICTORINOX, VIRGIN ACTIVE)

พิเศษสุดสำหรับลูกค้า AI_ แลกรับ 300 VIZ COINS เมื่อมียอดใช้จ่าย 20,000 ขึ้นไป/ใบเสร็จ (จำกัด 250 สิทธิ์/ ตลอดรายการ)
* จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน

ต่อที่ 2:
รับ 1 VIZ Coin เมื่อช้อปครบทุก 200 บาท/ใบเสร็จ**

ต่อที่ 3:
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ***

 

*เงื่อนไขแลกรับ VIZ Coin

1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลกรับของรางวัลภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้น
3. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/Tierยอดซื้อ/ตลอดรายการ
4. ใบเสร็จที่นามาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
5. VIZ Coins มีอายุ 180 วัน นับจากวันแลกรับสิทธิ์
6. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทาหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น

 

**เงื่อนไขรับ VIZ COIN (ต่อที่ 2)

1. จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ VIZ COIN ณ เคาน์เตอร์ VIZ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนด โดย VIZ COIN จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป
3. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ หรือ โทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com

*/**เงื่อนไขรวม

1. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกานัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note Account /Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ใบเสร็จการจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
3. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
4. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
5. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
6. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และพนักงานบริษัทฯ ในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าวหรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
7. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นามาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด