BACK TO EXPLORE

DISCOVERY HER DEALS 1 – 20 AUG 23

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 20 สิงหาคม 2566

  • สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป ที่ร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ครบตามยอดและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับบัตรกำนัล Sundububu & Mil Toast Express มูลค่า 100 บาท
    (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 400 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

 

  • สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ทานครบ 700 บาทขึ้นไป ที่ร้านอาหารในสยามดิสคัฟเวอรี่ครบตามยอดและเงื่อนไขที่กำหนด
    แลกรับบัตรกำนัล Sundububu & Mil Toast Express  มูลค่า 100 บาท
    (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 400 สิทธิ์ ตลอดรายการ)


สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

(ระหว่างวันที่ 11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66)

รับเพิ่ม เครดิตเงินคืนพิเศษ 500 บาท เมื่อใช้จ่าย 50,000 ขึ้นไป/เซลส์สลิป
จำกัดการรับเครดิตเงินคืนพิเศษที่สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน รวมสูงสุด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ,

SMS: พิมพ์ ECB (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

หมายเหตุ: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสะสมยอดซื้อที่ จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

 

*เงื่อนไข

1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าที่สยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไขที่กำหนด (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ และรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) เพื่อแลกรับของรางวัลภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้น
3. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
4. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
5. คูปองเงินสดหมดอายุ 31 ส.ค. 66
6. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
7. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note /Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ใบเสร็จการจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
10. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
11. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
12. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯ ในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน และระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
13. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าว ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
15. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด