BACK TO EXPLORE

DISCOVERY IN-STYLE 8 - 30 NOV 2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

รูปแบบรายการ

ต่อที่ 1: สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบตามเงื่อนไข จากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับสูงสุด 2000 VIZ Coins*
รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการสยามดิสคัฟเวอรี่

ALEXANDER WANG, CLUB21 (G,M Floor), COMME DES GARCONS, ISSEY MIYAKE, PAUL SMITH, 3.1 PHILLIP LIM

ต่อที่ 2: รับ 1 VIZ Coin เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท/ใบเสร็จ**

ต่อที่ 3: แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ***


สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต CardX และ SCB : 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 ***แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD มูลค่าใบละ 10,000 บาท
(ไม่จำกัดยอดซื้อ) และแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ

 

*เงื่อนไขแลกรับ VIZ Coin

1. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/วัน/Tier ยอดซื้อ
2. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้ 
3. VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันแลกรับสิทธิ์

*/**เงื่อนไขรวม

1. นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไขที่กำหนด  แลกรับ VIZ Coin ที่จุดชำระเงินในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่  ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก VIZ แลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง กรณีที่สมาชิก VIZ ประสงค์มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน  หรือกรณีที่สมาชิก VIZ ประสงค์มอบสิทธิให้ผู้อื่น ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก VIZ ดังกล่าว ที่มีการลงนามของสมาชิก VIZ พร้อมระบุข้อความให้ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิมีสิทธิในการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจนต่อพนักงานที่จุดชำระเงินในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่
3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
4. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ VIZ COUNTER ภายในศูนย์ฯก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, VIZ COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ VIZ COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
5. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ  ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า  และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์ 
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
7. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ 
8. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้ 
9. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า 
10. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ  ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด 
11. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าว ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
12. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว  
13. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้ 
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด  

***เงื่อนไขบัตรเครดิต

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION ชั้นG สยามดิสคัฟเวอรี่