BACK TO EXPLORE

ICONCRAFT’s Accessories & Style Pop-up

พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ระหว่างวันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ไอคอนคราฟต์ พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่
ชวนสร้างแรงบันดาลใจจากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศ จากงาน “ICONCRAFT’s Accessories & Style Pop-up” (ไอคอนคราฟต์ แอคเซสซอรี แอนด์ สไตล์ ป็อบอัพ) ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวังได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงนอกสถานที่เป็นครั้งแรก มาร่วมสร้างความพิเศษ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ณ CO-CREATION SPACE ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

ต่อที่ 1 รับฟรี ICONCRAFT Bucket Hat มูลค่า 650 บาท** เมื่อช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
ต่อที่ 2 ลดสูงสุด 20%*
ต่อที่ 3 รับเพิ่ม Siam Gift Card เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขในรายการ ช้อป ร่าง พัง ยกกำลัง2*** (16 พ.ย.63 - 29 พ.ย.63)
   - รับเพิ่ม Siam Gift Card 150 บาท เมื่อซื้อสินค้า 4,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 100 สิทธิ์/วัน)
   - รับเพิ่ม Siam Gift Card 400 บาท เมื่อซื้อสินค้า 6,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 80 สิทธิ์/วัน)
ต่อที่ 4 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%**** หรือ ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน**** ยอดแบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท/ใบเสร็จ

เงื่อนไข
* เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ, โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย
** จำกัดการรับ ICONCRAFT Bucket Hat 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ
*** Siam Gift Card จากรายการ ช้อป ร่าง พัง ยกกำลัง2, จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน (รวมทุก Tier ยอดซื้อ) และ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ ตลอดรายการ (รวมทุก Tier ยอดซื้อ) สิทธิ์มีจำนวนจำกัด, Siam Gift Card 150 บาท สามารถใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ, Siam Gift Card 400 บาท สามารถใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการขั้นต่ำ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ, Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63, โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่อรายการ ช้อป ร่าง พัง ยกกำลัง2 ณ จุดขาย หรือ จุด Redemption ชั้น G
**** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด, โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย
*,**,***,**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด