BACK TO EXPLORE

"SIAM DISCOVERY LIFESTYLE DEALS” TRUE & DTAC

วันที่ 1สิงหาคม 66 – 31 สิงหาคม 66

รูปแบบรายการ

รายชื่อร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการ
Ai_, CAROLINA LEMKE, CRAFT, ECOTOPIA, EYE CLASS, FLIGHT001, HOOPS STATION, ICONCRAFT, LACOSTE, LOFT, MUJI, ODS, OPEN SPACE (Beauty Lab, Digital Lab, Her Lab, His Lab, Street Lab), PALLADIUM, PIPATCHARA, PHUFA, PRONTO, PROUDGEMS, THE NORTH FACE, VICTORINOX, VIRGIN ACTIVE

 

*เงื่อนไขแลกรับ VIZ Coin

1. ลูกค้า TRUE และ DTAC ที่เป็นสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำ จำนวน 1 ใบเสร็จ และรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) เพื่อแลกรับเพิ่ม VIZ Coin ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า TRUE และ DTAC ที่เป็นสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้น
3. จำกัดการแลกรับ VIZ Coin 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
4. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า TRUE ที่ช้อปครบตามยอดซื้อ และเงื่อนไขที่สยามดิสคัฟเวอรี่และกดรับสิทธิ์ผ่าน TRUE ID APPLICATION และสำหรับลูกค้า DTAC ที่ช้อปครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่สยามดิสคัฟเวอรี่ และกดรับสิทธิ์ผ่าน DTAC APPLICATION แจ้งรหัสที่ได้รับทาง SMS หรือ APPLICATION ก่อนการแลกรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์ ของรางวัลมีจำนวนจำกัดต่อวัน โปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือที่จุด REDEMPTION ก่อนการกดรับสิทธิ์
5. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
6. VIZ Coins มีอายุ 180 วัน นับจากวันแลกรับสิทธิ์
7. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ใบเสร็จการจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
10. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
11. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
12. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
13. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯ ในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
14. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นามาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
16. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

**เงื่อนไขแลกรับ VIZ Coin และตั๋วชมภาพยนตร์

1.สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 30 กันยายน 2566
2.ลงทะเบียนแลกรับ VIZ Coin และตั๋วชมภาพยนตร์ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ VIZ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
3. ตั๋วชมภาพยนตร์แบบ Premium Seat ใช้ได้ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ หรือไอคอน ซีเนคอนิค เท่านั้น และมีอายุการใช้งาน 14 วัน หลังจากที่ได้รับสิทธิ์ สงวนสิทธิ์ในการต่ออายุตั๋วชมภาพยนตร์ทุกกรณี
4. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกรับ VIZ COIN ไปแล้วทางศูนย์การค้าและห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือระงับการใช้ VIZ COIN โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริงทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่น ๆ ได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง/ใบเสร็จเท่านั้น
9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของศูนย์การค้า หรือห้างฯ ได้
10. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ หรือ Onesiam Contact Center โทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com