BACK TO EXPLORE

ซื้อสินค้า LOFT 500 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 100 บาท*

31 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65

ซื้อสินค้า LOFT สยามดิสคัฟเวอรี่ 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
รับส่วนลดทันที 100 บาท*

*จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
*จำกัด 1,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ

- - - - - - - - - -

*เงื่อนไข
1. ซื้อสินค้า LOFT สยามดิสคัฟเวอรี่ 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับส่วนลดทันที 100 บาท
2. รายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65 เฉพาะร้าน LOFT ชั้น 2 SIAM DISCOVERY เท่านั้น
3. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน และ จำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
4. สามารถใช้ซื้อสินค้าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป และสามารถใช้ร่วมกับสินค้าราคาพิเศษได้
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
6. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด