BACK TO EXPLORE

MIRACULOUS FASHION

ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 66 – 30 เม.ย. 66

พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ช้อปสนุกสุดคุ้มไปกับโปรโมชั่นต้อนรับหน้าร้อน เมื่อช้อปสินค้า ALEXANDER WANG, CLUB21 (G,M Floor), COMME DES GARCONS, ISSEY MIYAKE, PAUL SMITH, 3.1 PHILLIP LIM ที่สยามดิสคัฟเวอรี่

ต่อที่ 1:

รับ VIZ Coin* มูลค่า 300 เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
(จำกัด 200 สิทธิ์/ตลอดรายการ)
* จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/วัน/Tier ยอดซื้อ

รับ VIZ Coin* มูลค่า 1,000 เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
(จำกัด 200 สิทธิ์/ตลอดรายการ)
* จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/วัน/Tier ยอดซื้อ

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการสยามดิสคัฟเวอรี่
ALEXANDER WANG, CLUB21 (G,M Floor), COMME DES GARCONS, ISSEY MIYAKE, PAUL SMITH, 3.1 PHILLIP LIM

ต่อที่ 2:
รับ 1 VIZ Coin เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท/ใบเสร็จ**

ต่อที่ 3:
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ***

 

*เงื่อนไขแลกรับ VIZ Coin
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ตามเงื่อนไขที่กาหนด ลงทะเบียนแลกรับของรางวัล ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้น
3. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/Tierยอดซื้อ/ตลอดรายการ
4. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
5. VIZ Coins มีอายุ 180 วัน นับจากวันแลกรับสิทธิ์
6. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น

**เงื่อนไขรับ VIZ COIN (ต่อที่ 2)

1. จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ VIZ COIN ณ เคาน์เตอร์ VIZ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนด โดย VIZ COIN จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป
3. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ หรือโทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com

*/**เงื่อนไขรวม

1. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ใบเสร็จที่มียอดชาระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note Account/ Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ใบเสร็จการจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
3. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กาหนด จนกว่าจะครบจานวนสิทธิ์
4. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
5. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
6. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และพนักงานบริษัทฯ ในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าวหรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
7. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
9.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

***เงื่อนไขบัตรเครดิต
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION ชั้นG สยามดิสคัฟเวอรี่