BACK TO EXPLORE

ONESIAM EXTRAORDINARY SHOP

11 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ช้อปสินค้าผ่าน ONESIAM CHAT & SHOP จากหลากหลายแบรนด์ดังในสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด รับ Siam Gift Card สูงสุด 700 บาท* รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท


สยามดิสคัฟเวอรี่

ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! สำหรับสมาชิก True You ช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card 150 บาท* (สำหรับซื้อสินค้า 300.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรายการใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่)
(จำนวน 260 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! สำหรับสมาชิก True You ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card 400 บาท* (สำหรับซื้อสินค้า 800.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรายการใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่)
(จำนวน 260 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน/รวมทุก Tier ยอดซื้อ, 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ/รวมทุก Tier ยอดซื้อ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น


สยามพารากอน

ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! สำหรับสมาชิก True You ช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card 150 บาท* (สำหรับซื้อสินค้า 300.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรายการใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่)
(จำนวน 260 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! สำหรับสมาชิก True You ช้อปครบ 12,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card 700 บาท* (สำหรับซื้อสินค้า 1,400.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรายการใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่)
(จำนวน 260 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน/รวมทุก Tier ยอดซื้อ, 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ/รวมทุก Tier ยอดซื้อ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น


สยามเซ็นเตอร์

ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! สำหรับสมาชิก True You ช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card 150 บาท* (สำหรับซื้อสินค้า 300.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรายการใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่)
(จำนวน 260 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! สำหรับสมาชิก True You ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card 400 บาท* (สำหรับซื้อสินค้า 800.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรายการใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่)
(จำนวน 260 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน/รวมทุก Tier ยอดซื้อ, 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ/รวมทุก Tier ยอดซื้อ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น


*เงื่อนไข
1. ช้อปสินค้าผ่าน ONESIAM CHAT&SHOP จากแต่ละศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อ รับ Siam Gift Card ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ใบเสร็จไม่สามารถรวมระหว่างศูนย์การค้าได้) สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
2. สำหรับสิทธิพิเศษสมาชิก True You ขอสงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้า True You ที่กดรับสิทธิ์ผ่าน True You Application หรือ True ID Application และแจ้งรหัสที่ได้รับทาง SMS หรือ Application กับเจ้าหน้าที่ก่อนการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
3. Siam Gift Card ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่ คลิก
4. Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น, Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น และ Siam Gift Card มูลค่า 700 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,400 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จเท่านั้น, Siam Gift Card 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
5. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น
6. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน (รวมทุก TIER ยอดซื้อ), จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ (รวมทุก TIER ยอดซื้อ) สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
7. ใบเสร็จที่แลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
8. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและเจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
9. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการ ใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด