BACK TO EXPLORE

SIAM DISCOVERY DRIVE ME CRAZY SUMMER

5 มี.ค. 64 - 18 เม.ย. 64

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ Siam Gift Card รวมมูลค่ากว่า 3.9 ล้านบาท

สยามดิสคัฟเวอรี่


ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card 200 บาท* (สำหรับซื้อสินค้า 400.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรายการใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่)
*จำกัดจำนวน 80 สิทธิ์ / วัน, จำกัด 3,600 สิทธิ์ / ตลอดรายการช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card 400 บาท* (สำหรับซื้อสินค้า 800.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรายการใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่)
*จำกัดจำนวน 80 สิทธิ์ / วัน, จำกัด 3,600 สิทธิ์ / ตลอดรายการ


พิเศษ! สำหรับสมาชิก VIZ Card

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card 1,000 บาท** (สำหรับซื้อสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)
**จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 บัตรสมาชิกฯ ตลอดรายการ, จำกัด 250 รางวัล ต่อ 1 ศูนย์ฯ


*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน/รวมทุก Tier ยอดซื้อ, 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ/รวมทุก Tier ยอดซื้อ
*/**Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 เท่านั้น

หมายเหตุ: ร้านค้าโปรดตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือในแต่ละวันที่
- Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
- VIZ Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

*เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้าตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) ลงทะเบียนแลกรับ Siam Gift Card ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION
2. Siam Gift Card ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่จุด REDEMPTION
3. Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
  Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
  Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
4. Siam Gift Card 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
5. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 เท่านั้น
6. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน (รวมทุก TIER ยอดซื้อ), จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ (รวมทุก TIER ยอดซื้อ) สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
7. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
8. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
10. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
11. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
12. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของสมนาคุณดังกล่าว
13. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
14. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
15. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
16. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
17. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
19. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด Redemption ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

**เงื่อนไข
1. โปรโมชั่นเฉพาะ VIZ Card ประเภท Black / Titanium / White และ Expat ที่ช้อปและ/หรือสะสมยอดซื้อผ่านบัตรสมาชิกฯ ครบตามเงื่อนไข
2. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้าตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ ลงทะเบียนแลกรับ Siam Gift Card ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด VIZ Counter ของแต่ละศูนย์ฯ
3. สงวนสิทธิ์การรับรางวัล จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 บัตรสมาชิกฯ ตลอดรายการ / รวม 500 รางวัล / จำกัด 250 รางวัล ที่สยามเซ็นเตอร์ และจำกัด 250 รางวัล ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น
4. สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกฯ ที่ทำตามครบเงื่อนไขก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
5. Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
6. Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
7. รางวัล Siam Gift Card ท่านสมาชิกจะต้องติดต่อลงทะเบียน และเปิดการใช้บัตรก่อนการชำระสินค้าในครั้งถัดไป
8. สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น
9. สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลต่างๆด้วยการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกฯ ดำเนินการแลกรับแทน ในทุกกรณี
10. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
11. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ฟู้ด คอร์ท, ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง (Wholesale) ทุกประเภทสินค้า, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าประกันรถยนต์ ค่าตกแต่งรถยนต์ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE), ใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับของรางวัลอื่นๆ จากศูนย์การค้าสยามพารากอน และรวมถึงใบเสร็จที่ออกในนามบริษัทฯ ไม่สามารถร่วมรายการได้
12. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ กรณีใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าประเภทไอที และโทรศัพท์มือถือ ที่ออกใบเสร็จในนามบริษัท และ/หรือรวมถึงใบเสร็จที่มีชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ ไม่ตรงกับบัตรประชาชนของผู้แลกรับของรางวัล
13. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
14. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. เจ้าของกิจการร้านค้า และ/หรือพนักงานขายของร้านค้าเช่า ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง และขอเรียกคืน และ/หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
16. พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
19. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ***

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*** จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
อ่านรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Credit Card Days (1 มี.ค. 64 - 18 เม.ย. 64)

***เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร