BACK TO EXPLORE

Siam Discovery Shopping Fest

23 เม.ย. 64 - 16 พ.ค. 64

Siam Discovery Shopping Fest ช้อปเร็ว รับสุดคุ้มที่สยามดิสคัฟเวอรี่
ซัมเมอร์นี้ช้าไม่ได้
เพียงแค่คุณมาช้อปสินค้าหรือรับประทานอาหารกันร้านที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ Siam Gift Card สูดสุดมูลค่า 400* บาท รวมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 - 16 พฤษภาคม 2564ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท*
(สำหรับซื้อสินค้า 400.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่)
*จำกัด 80 สิทธิ์/วัน, จำกัด 1,920 สิทธิ์/ตลอดรายการช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท*
(สำหรับซื้อสินค้า 800.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่)
*จำกัด 80 สิทธิ์/วัน, จำกัด 1,920 สิทธิ์/ตลอดรายการ


*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน/รวมทุก Tier ยอดซื้อ, 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ/รวมทุก Tier ยอดซื้อ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 เท่านั้น

จุดตรวจสอบและแลกรับสิทธิ์:
Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร 02-658-1000 #4024

*เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้าตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION
2. SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่)โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่จุด REDEMPTION
3. SIAM GIFT CARD มูลค่า 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร Siam Gift Card 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
  SIAM GIFT CARD มูลค่า 400 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร Siam Gift Card 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
4. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
5. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 เท่านั้น
6. ขอสงวนสิทธิ์ SIAM GIFT CARD เมื่อใช้ที่ FOOD REPUBLIC สามารถใช้ซื้อหรือเติมเงินบัตร VIP FOOD REPUBLIC (บัตรประเภทคืนเงินไม่ได้ และมีค่ามัดจำบัตร 50 บาท) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรรับประทานอาหารแบบปกติแบบแลกคืนเงินได้
7. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน (รวมทุก TIER ยอดซื้อ), จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ (รวมทุก TIER ยอดซื้อ) สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
8. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
9. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
10. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
11. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
12. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบเสร็จสำเนา, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE), ใบเสร็จที่ออกในนามบริษัทฯ
13. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของสมนาคุณดังกล่าว
14. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
15. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
16. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
17. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
18. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
20. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด Redemption ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุดสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ

ช้อปและสะสมยอดซื้อครบ 30,000 บาทขึ้นไป (สามารถรวมใบเสร็จภายในวัน)
รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท*
(สำหรับซื้อสินค้า 4,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร Siam Gift Card ใน สยามดิสคัฟเวอรี่)
*จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 บัตรสมาชิกฯ / รวม 84 รางวัล ตลอดรายการ

**ของรางวัลหมดแล้ว** ช้อปและสะสมยอดซื้อครบ 50,000 บาทขึ้นไป (สามารถรวมใบเสร็จภายในวัน)
รับ Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท* 
(สำหรับซื้อสินค้า 10,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร Siam Gift Card ในสยามดิสคัฟเวอรี่)
*จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 บัตรสมาชิกฯ / รวม 38 รางวัล ตลอดรายการ


*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

*เงื่อนไข
1. โปรโมชั่นเฉพาะ VIZ Card ประเภท Black / Titanium / White และ Expat ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข
2. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2564 – 16 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์การรับรางวัล จำกัด 1 บัตรสมาชิกฯ ต่อ 1 รางวัล / รวมทั้งหมด 122 รางวัล ตลอดรายการ
4. สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกฯ ที่ทำตามครบเงื่อนไขก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
5. Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท และ Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
6. รางวัล Siam Gift Card ท่านสมาชิกจะต้องติดต่อลงทะเบียน และเปิดการใช้บัตรก่อนการชำระสินค้าในครั้งถัดไป
7. สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น
8. สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลต่างๆด้วยการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกฯ ดำเนินการแลกรับแทน ในทุกกรณี
9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
10. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ฟู้ด คอร์ท, ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง (Wholesale) ทุกประเภทสินค้า, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE), ใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับของรางวัลอื่นๆ จากศูนย์การค้าสยามพารากอน
11. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ กรณีใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าประเภทไอที และโทรศัพท์มือถือ ที่ออกใบเสร็จในนามบริษัท และ/หรือรวมถึงใบเสร็จที่มีชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ ไม่ตรงกับบัตรประชาชนของผู้แลกรับของรางวัล
12. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
13. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. เจ้าของกิจการร้านค้า และ/หรือพนักงานขายของร้านค้าเช่า ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง และขอเรียกคืน และ/หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
15. พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
18. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
19. ติดต่อลงทะเบียนยอดซื้อสินค้า, รับของรางวัล และ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ VIZ Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%** จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
อ่านรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Credit Card Days (19 เม.ย. 64 - 23 พ.ค. 64)

**เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร หรือ ที่จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่