BACK TO EXPLORE

Siam Discovery Universe Deal

29 พฤศจิกายน 2021 - 12 ธันวาคม 2021

พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากสยามดิสคัฟเวอรี่
ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการครบตามที่กำหนด แลกรับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท*

ช้อปสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์และร้านค้าที่ร่วมรายการในกลุ่ม CLUB21 สยามดิสคัฟเวอรี่

ช้อปครบ 16,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ SIAM GIFT CARD 1,000 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/ SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร SIAM GIFT CARD ในสยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 50 สิทธิ์ ตลอดรายการ

ช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ SIAM GIFT CARD 2,000 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 4,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/ SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร SIAM GIFT CARD ในสยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 35 สิทธิ์ ตลอดรายการ

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/TIERยอดซื้อ/วัน และ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/TIERยอดซื้อ/ตลอดรายการ
*จำกัดรวม 85 สิทธิ์ ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เท่านั้น

ช้อปสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์ DISCOVERY SELECTION สยามดิสคัฟเวอรี่

ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ SIAM GIFT CARD 800 บาท**
  (สำหรับซื้อสินค้า 4,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/ SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในเคาน์เตอร์แบรนด์ DISCOVERY SELECTION สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)

**จำกัด 35 สิทธิ์ ตลอดรายการ
**จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/TIERยอดซื้อ/วัน และ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/TIERยอดซื้อ/ตลอดรายการ
**Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เท่านั้น


ช้อปสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์ Mi แผนก DIGITAL LAB สยามดิสคัฟเวอรี่

ช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป
  แลกรับ SIAM GIFT CARD 200 บาท***
  (สำหรับซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/ SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในเคาน์เตอร์แบรนด์ Mi แผนก DIGITAL LAB สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)

***จำกัด 100 สิทธิ์ ตลอดรายการ
***จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/TIERยอดซื้อ/วัน และ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/TIERยอดซื้อ/ตลอดรายการ
***Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เท่านั้น

ช้อปสินค้าร้านค้า SRETSIS สยามดิสคัฟเวอรี่

ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ SIAM GIFT CARD 1,500 บาท****
  (สำหรับซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/ SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร SIAM GIFT CARD ในสยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)

****จำกัด 20 สิทธิ์ ตลอดรายการ
****จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/TIERยอดซื้อ/วัน และ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/TIERยอดซื้อ/ตลอดรายการ
****Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เท่านั้น


ตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือที่
- จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 02-658-1000 #4024


- - - - - - - - - -

*/**/***/****เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในเคาน์เตอร์แบรนด์และร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่กำหนด ในสยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับ SIAM GIFT CARD ตามเงื่อนไขที่กำหนดของศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกันเท่านั้นที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. SIAM GIFT CARD มูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/ SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในเคาน์เตอร์ แบรนด์ Mi แผนก DIGITAL LAB สยามดิสคัฟเวอรี่
3. SIAM GIFT CARD มูลค่า 800 บาท สำหรับซื้อสินค้า 4,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/ SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในเคาน์เตอร์ แบรนด์ DISCOVERY SELECTION สยามดิสคัฟเวอรี่
4. SIAM GIFT CARD มูลค่า 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/ SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร SIAM GIFT CARD ในสยามดิสคัฟเวอรี่
5. SIAM GIFT CARD มูลค่า 1,500 บาท สำหรับซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร SIAM GIFT CARD สยามดิสคัฟเวอรี่
6. SIAM GIFT CARD มูลค่า 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้า 4,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/ SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร SIAM GIFT CARD ในสยามดิสคัฟเวอรี่
7. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 65 เท่านั้น
8. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/TIERยอดซื้อ/วัน และ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/TIERยอดซื้อ/ตลอดรายการ, รางวัลมีจำนวนจำกัด
9. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
10. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมด้วยบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
11. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
12. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
13. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (TEMPORARY RECEIPT), การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
14. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
15. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานเคาน์เตอร์แบรนด์ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
16. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก SIAM GIFT CARD ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
17. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
18. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในศูนย์ฯ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตร SIAM GIFT CARD หรือยกเลิกการแลกบัตร SIAM GIFT CARD ในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
19. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
20. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ SIAM GIFT CARD ไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ SIAM GIFT CARD ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
21. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ SIAM GIFT CARD ดังกล่าว
22. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด